Müşteriler

KOROZO

KOROPLAST Yeni Fabrika Lokasyonunu Belirlemek için SELCO ile çalıştı

Plastik saklama kapları, çöp torbası ve mutfak yardımcı ürünleri pazarında lider konumda bulunan KOROPLAST, 2021 vizyonu için belirlediği stratejik iş hedeflerine ve büyüme projeksiyonlarına ulaşmasını sağlayacak optimum üretim ve dağıtım şebekesi tasarımı için SELCO ile birlikte çalıştı. Yeni fabrika ve dağıtım merkezi için optimum lokasyonlar belirlenirken, içeri ve dışarı dağıtım operasyonlarında hedef hizmet seviyelerini sağlayan, toplam depolama ve lojistik maliyetlerini en aza indiren şebeke tasarımı yapıldı. Proje kapsamında bölge bazlı büyüme projeksiyonlarının ve stok hedeflerinin analiz edildiği çalışma ile üretim, nakliye ve depolama maliyetlerinde kayda değer iyileşme potansiyeli sağlandı.

KOROPLAST Satış ve Pazarlama Direktörü Bekir Türkoğlu; “KOROPLAST olarak gelecek on yılı planlarken gerçekten işinin uzmanı profesyonellerle çalışmak ufkumuzu açtı. Yeni yapacağımız yatırımlar öncesinde proje maliyetlerinin hazırlanması ve optimizasyonu beklentilerimizin de ötesine geçerek mevcut durum ve lokasyon belirlemede ciddi tasarruflar oluşturdu. Yaptığımız iş içerisinde görünmeyen fabrikalar arası lojistik vs. giderler ve zaman kaybı ileriye dönük giderilmesi için start verildi. Kullanılan model ve simülasyon modelleri gerçekten çok zengin ve geniş datalarla çalışıldı. Oluşabilecek tüm öngörüler hesaplandı. Artık bu konuda yatırım kararı vermek bizler için daha kolay.” şeklinde ifade etti.


Benzer Referanslar