Müşteriler

TOFAŞ

TOFAŞ, SELCO'yu stratejik mühendislik ortağı olarak görüyor

Simülasyon Projeleri [2006]

FIAT’ın üretim üslerinden biri olan TOFAŞ, sadece yurtiçi pazarına değil, tüm dünya için araç üreten bir konuma sahip. 2007 ve sonrasında yapılacak yatırımlar ile kapasitesini ciddi ölçüde arttıracak TOFAŞ’ın mühendislik birimleri yatırım projelerinin doğrulanmasında SELCO’dan mühendislik desteği alıyor.

Son bir sene içinde yapılan projeler ile kaynak atelyelerinden finisyon hatlarına, revizyon hatları ile boyahane arasındaki havai stok sistemleri ve montaj sonrası test ve kalite control süreçlerini modelleyen SELCO, TOFAŞ mühendislik ekiplerine projelerdeki hassas noktaları tespit etmeleri ve yatırım tasarımlarının doğruluğundan emin olmalarını sağladı.

AR&GE Proje sorumlusu Metin Harun, “SELCO uzun zamandır takip ettiğimiz, ama bu yıla kadar çalışma fırsatı oluşturamadığımız bir firmaydı. TOFAŞ’ın global pazardaki konumunun güçlendiği bir dönemde, kaynaklarımızı verimli olarak yönlendirebilmek için eskiden de defalarca başvurduğumuz simulasyon aracını daha güçlü olarak kullanmayı arzu ettik. Sadece ülkemizde değil, otomotivin kalbi Detroit’de dahi sayısız projeye imza atan bir ekibe sahip olan SELCO ile yeni yatırımlarımızda birlikte çalışmak istedik. Otomotiv üretim ve taşıma hatlarındaki tecrübeleri ile proje detaylarına inanılmaz kısa bir zaman içinde hakim olarak, projelerimizi çok kısa bir zaman içinde başarı ile tamamladılar” diyerek SELCO’nun kendilerine verdiği katkıyı özetledi.

Servis yöneticisi Murat Hisar ise, montaj sonrası süreçlerin analiz edildiği projenin TOFAŞ’a verdiği katkıyı “Önümüzdeki dönemlerdeki üretim hedeflerimiz için yoğun bir mühendislik çalışması yapıp, optimum olduğuna inandığımız bir tasarım gerçekleştirdik. SELCO, Final Kontrol Alanındaki iş süreçlerimizin simülasyon modelini oluşturup, kapasitemizi zorlayıcı senaryolardaki darboğaz noktalarımızın tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında bizlere destek oldu” şeklinde ifade etti.

Montaj proje şefi Serhat Akıngöl gövde montaj hattında yapılan çalışmamızı, “Gövde hatlarımızdaki konveyör sisteminde gerçekleştireceğimiz radikal değişikliğin üretim kapasitemize olan etkisini SELCO ile analiz edip, değişik hat tasarımlarının performansını sayısız senaryolar ile simüle ettik. Tasarımlarımızı analiz etmenin yanında, montaj hattı tasarımı tecrübesini de bizler ile paylaşan SELCO ekibine teşekkür ederiz” diyerek özetlemektedir.


Benzer Referanslar