Hizmetler

4PL Danışmanlığı

Lojistik yapıların yönetiminde kullanılan iş modellerinden biri, müşteri ile hizmet sağlayıcılar arasındaki iş süreçlerini entegre eden, tedarik zincirinin stratejik, taktiksel, yapısal ve operasyonel katmalarını yöneten 4PL yapılarıdır. 4PL, kendi organizasyonunun kaynak, kapasite ve teknoloji portföyünü diğer servis sağlayıcılarının hizmetleri ile entegre ederek, geniş kapsamlı tedarik zinciri çözümleri oluşturan ve yöneten bir entegratördür.

Ekonomik değerin tedarik zinciri süreçlerinin yeniden yapılandırılması ile oluşturulduğu 4PL ortaklıklarında, başarının sırrı "sınıfının en iyileri" ile çalismakta yatmaktadır. 3PL servis sağlayıcılar, teknolojik çözüm sunucular ve iş süreci yöneticilerinin kapasitelerinin dengelenmesiyle oluşturulan 4PL çözümleri, müşterinin organizasyonunda departmanlar arası entegrasyon ve daha geniş operasyonel bağımsızlık sağlamaktadır. 4PL çözümlerinin odak noktası olan tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması ve optimizasyonu konularında ciddi ve derinlemesine ihtisas sahibi olan SELCO, bağımsız kimliği ile 4PL projelerinde rol almaktadır.

Referans:
FarmalojistikTEDARİK ZİNCİRİ DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI