Hizmetler

Dağıtım Merkezi ve Depo Tasarımı

SELCO, dağıtım merkezi yatırımı ve depolama/dağıtım operasyonlarının iyileştirmede sektör liderlerinin güvendiği bir marka olmuştur ve hizmetlerini şu kategorilerde vermektedir:
• Depo yatırım fizibilite çalışmaları
• Mimari bürolar ile ortak tasarım
• Depo operasyonlarının tasarımı
• Optimum depo ekipman tasarımı
• Depo verimlilik çalışmaları

SELCO, geliştirmiş olduğu metodoloji ile, pazardaki rekabet gücünüzü arttıracak, depolama maliyetlerinizi azaltacak depo ya da dağıtım merkezlerini tasarımlamaktadır. Bu tasarımlar, yeşil bir sahadan başlayabildiği gibi, mevcut bir yapının içine projelendirilebilmektedir. Mimari ya da inşaat mühendisleri ile sıfırdan gerçekleştirilen tasarımlarda, bina maliyetini de içeren toplam yatırım maliyetini en aza indiren çözümler gerçekleştirilebilmektedir.

Depolama maliyet kalemlerinin modellenmesi ve operasyonel tasarımın değerlendirilmesinde simülasyon araçlarını kullanılarak, yatırım projelerinin tasarım aşamasında fizibiliteleri gerçekleştirilir ve ideal tasarımlar yaratılır.

Depo içinde kullanılacak depolama, istifleme, malzeme taşıma ekipmanları olduğu kadar, WMS yazılımların da ihtiyaçlarını belirleyen SELCO, bütün resmi görebilme yeteneği ile, baştan sona kadar, en ince ayrıntısı düşünülmüş, operasyonel kısıtları da içeren modern depo tasarımları gerçekleştirmektedir.DAĞITIM MERKEZİ LOJİSTİĞİ REFERANSLARI