BIM - Building Information Modeling

Building Information Modeling (BIM) , mimar ve mühendislerin, endüstriyel tesisleri daha verimli planlama, tasarımlama, kurma ve yönetmelerini sağlayan, 3D modelleme bazlı yaklaşım ve araçları sunan bir süreçtir.
BIM formatında oluşturulan tüm akıllı 3D çizim modelleri, malzeme, işlev, teknik özellikler, dayanım, garanti ve etkileşimler gibi bilgileri kapsamlarında barındırırlar. Bu sayede, mühendislik tasarımları, çakışmalar, yapısal analizler, simülasyonlar ve maliyet analizleri çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Aynı model, tesis devreye girdikten sonra da bakım ekipleri tarafından periyodik kontroller, parça değişimi ve onarım sistemi altyapısı olarak kullanılabilmektedir.

BIM yaklaşımı, eş güdümlü çalışan ekiplere proje ile ilgili içgörü sağlayarak, koordineli, verimli, hataları azaltacak ve en az maliyeti oluşturacak tasarımlar yapmalarına imkan sağlamaktadır. Tesis tasarım mühendisleri, altyapı planlama, mimari tasarım, mekanik ve elektrik tasarım ekipleri ve proje yönetim firmaları sürecin ilk aşamalarından itibaren modele bilgi besleyerek hızlı ve hassas kararlar alabilmektedir.

BIM yaklaşımı, eş güdümlü çalışan ekiplere proje ile ilgili içgörü sağlayarak, koordineli, verimli, hataları azaltacak ve en az maliyeti oluşturacak tasarımlar yapmalarına imkan sağlamaktadır. Tesis tasarım mühendisleri, altyapı planlama, mimari tasarım, mekanik ve elektrik tasarım ekipleri ve proje yönetim firmaları sürecin ilk aşamalarından itibaren modele bilgi besleyerek hızlı ve hassas kararlar alabilmektedir.

SELCO sanal gerçeklik ve simülasyon yetkinlikleri ile zenginleştirdiği endüstriyel tesis tasarımı tecrübesini, iş ortakları olan SP Architects ve AUTODESK firmalarının çözümleri ile entegre ederek, geleceğin tesisine sahip olmanızı sağlamaktadır.