Dağıtım Şebekesi Optimizasyonu

Şebeke optimizasyonu ile tedarik/ üretim kararları, depo ve nakliye alternatifleri ile diğer yönetim alternatiflerini, ileri optimizasyon tekniklerini kullanarak, sahip olduğunuz kaynakları, maliyet ve karlılık kriterleri açısından daha başarılı olarak yönetebilirsiniz

daha fazla bilgi için...