SCOR DS

SCOR DS Supply Chain Operations Reference Model

Supply Chain Operations Reference (SCOR) modeli, iş süreçleri, performans metrikleri, iyi iş uygulamaları ve kişisel yetkinlikleri birleşik bir yapıda ifade eden, hiyararşik ve interaktif bir iş modelidir.
SCOR DS Modeli (Supply Chain Operations Reference-model), tedarik zinciri yönetimi konusunda endüstri bağımsız bir yönetim aracıdır. SCOR DS , kullanıcılara tedarik zinciri yönetimi uygulamalarını kendi ve iş ilişkisinde bulundukları tüm partiler ile hayata geçirmelerini destek olur.
SCOR DS bir süreç referans modeli olup, tedarikçinizin tedarikçisinden müşterinizin müşterisine kadar, tedarik zincirinizin yönetimi için kullanacağınız bir yönetim aracıdır. SCOR DS modeli, müşteri talebini karşılamaya yönelik tüm işlemleri Planlama, Satınalma, Üretim, Dağıtım, İade ve Destek olmak üzere altı temel yönetim süreci ile çerçeveler. Modelin bu temel süreçlerini kullanarak, çeşitli sektörlerde en yalınından en karmaşığına dek tüm tedarik zincirlerini standart bir terminoloji ile tanımlamak mümkündür.
SCOR DS modeli ASCM üyelerinin tedarik zinciri yönetimi konusundaki ortak görüşlerini içerir. APICS üyeliği, tedarik zinciri yönetiminde ve uygulamalarında en ileri standartları kullanmak isteyen bütün firmalara ve kurumlara açıktır. Bu gün dünyada pek çok özel ve kamu kuruluşu ve işletme, küresel veya yerel tedarik zinciri iyileştirme çalışmalarında SCOR DS modelini esas almakta ve kullanmaktadır.

SCORmark Kıyaslaması, ASCM üyelerine daha yüksek bir değer sunabilmek için geliştirilmiştir. SCOR DS modelinin ‘Analiz’ fazı içinde kullanılarak, organizasyonlarınızın benzer iş kollarına kıyasla sahip olduğu performans seviyelerinin tespitini sağlar. ASCM üye firmaları, SCORmark kıyaslama havuzuna ücretsiz olarak ulaşarak,
• SCOR DS modelini baz alarak, gerçekçi performans hedefleri belirler
• Küresel bir veri tabanını kullanarak, perfomans boşluklarını hesaplar
• Rekabet unsurlarına dayalı, firmalarına özgü tedarik zinciri yol haritaları çıkarır

SELCO, 20 seneyi aşkın bir süredir SCOR iş modelini baz alarak, müşterilerinin tedarik zinciri süreçlerinde iyileştirmeler yaratmış ve rekabet güçlerini arttıran, ölçülebilir değerler yaratmıştır.
Referanslar:
BRİSA
CARREFOURSA
ŞİŞECAM
TURKCELL