Hizmetler

Depo Check-up & Geliştirme

Tedarik, üretim ve müşteri dağıtım kanalları arasında yastık görevi gören depoların “dünya kalitesinde” hizmet vermesi, telaffuz edildiği kadar zor olmayan, sistematik bir methodoloji takip edildiğinde ulaşılması mümkün bir hedeftir. SELCO, firmaların depolama ve dağıtım operasyonlarını dünya standartları ile kıyaslayacakları ve kültürlerine uygun olarak geliştirecekleri bir hizmet pakedi sunmaktadır. Bu program ile üst yönetim,

  • Depo yönetiminin performansını takip edecek

  • İyileştirme yapılacak alanları tespit edecek

  • Değişimleri çalışanları ile paylaşacak

  • Tedarik zinciri yönetimini geliştirecek

  • Profesyoneliğini ve liderliğini gösterecektir

SELCO, gerçekleştirdiği program ile deponuzu işleten veya depo fonksiyonlarına ihtiyacı olan tüm birimlerin “modern depo” kimliğine uygun eğitime sahip olup olmadıklarını ve belki de bilmeden lojistik faaliyetlerinize bariyer teşkil edip etmediklerini tespit etmektedir.DAĞITIM MERKEZİ LOJİSTİĞİ REFERANSLARI