Hizmetler

Depo Yönetim Sistemi

WMS yazılımları, tedarik zincirinin önemli halkalarından biri olan depo ve dağıtım merkezlerindeki stok, ekipman, işgücü kaynaklarının ve lojistik süreçlerinin bir bütün olarak yönetimini sağlamaktadır. WMS, barkod ve RF iletişim teknolojileri ile birlikte kullanıldığında depolama ve dağıtım lojistik verimini azami seviyeye çıkarabilmekte ve dağıtım kanallarının etkin yönetiminde rekabet avantajı yaratmaktadır.

(WMS) Depo Yönetim Sistemlerinin tasarımı, oluşturulması veya hazır yazılımların seçilmesi, uzmanlık isteyen kritik bir yatırımdır. SELCO, geliştirmiş olduğu metodoloji ile, dağıtım merkezinizdeki lojistik süreçlerin otomasyona geçiş planlarını hazırlamakta ve ihtiyacınız olan WMS yazılımının seçiminde ve uygulamaya alınmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.DAĞITIM MERKEZİ LOJİSTİĞİ REFERANSLARI