Hizmetler

Dış Kaynak Kullanımı

Firmaların, stok ve dağıtım operasyonlarını kendi çatıları altında tutmaları ile bu alanlarda 3.Parti Lojistik firmalardan yararlanma arasında verecekleri seçim, tedarik zinciri yönetimi içindeki stratejik kararlardan biridir.

Lojistik aktivitelerinin pahalı ve yatırım ağırlıklı olması, lojistik yöneticilerini bu operasyonları sürdürmek için gerekli olan yatırımları neden kendilerinin yapmak zorunda oldukları sorusu ile başbaşa bırakır. Fakat, maliyet madalyonun sadece bir yüzüdür ve firma ile müşterileri birleştiren lojistik kanalında verilen hizmetin kalitesi de çoğu zaman ön plana çıkmaktadır. Bu kanalda malzeme eksikliğinden, iletişim bozukluğundan veya hatalı sevkiyattan doğacak herhangi bir aksama, ciddi müşteri kayıplarına yol açabilecek bir etkiye sahiptir. Bu sebeple, 3.Parti Lojistik Hizmetleri firmanız için artı değer yaratabileceği gibi, bazı riskleri de beraberinde taşır ve seçilecek 3PL hizmet firmasının kurumunuz yapısına uygun olmasını zorunlu kılar.

SELCO, pozisyonu itibarıyla projenize tarafsız bir göz ile bakarak, kurumunuz için en uygun modelin oluşturulmasına ve bu modele uygun olarak çalışacak firmanın tespit edilmesinde proje ekibinize danışmanlık hizmeti verebilecektir. SELCO, verdiği hizmetler ile ihtiyaçlarınızı ve talep etmeniz gereken hizmeti doğru olarak belirlemeyi, doğru 3PL firma adayları ile buluşmanızı ve uzun vadede pürüzsüz olarak işbirliği yapacağınız lojistik ortağınızı seçmenizi sağlamaktadır.

Referanslar:
DAIKIN
Henkel
Mavi
Joker
TOROS TARIM
Unilever
ZiylanTEDARİK ZİNCİRİ DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI