Firma

Sosyal Sorumluluk

Tedarik zinciri yönetimi yetkinliği yüksek bir nesil yetiştirmek amacıyla, ülkemizin değerli yüksek öğrenim kurumlarında tecrübelerimizi aktarmaktan gurur duymaktayız. Boğaziçi Üniversitesi'nde katkıda bulunduğumuz lisans ve lisansüstü seviyelerindeki katkılarımız ve Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde geliştirilen CO-OP projesine verdiğimiz katkı, sosyal çevremize verdiğimiz katkıların somut örnekleridir.

COOP Projesi ile Gençlere Yatırım
Öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitimin iş dünyasının gereksinimlerini karşılanabilmesi için geliştirilen CO-OP projesi, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak “Kampüsüm İşyerim” sloganı ile uygulanmaya başlandı.

Yurt dışında geniş bir uygulama alanına sahip olan Cooperation Education modeli Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine hem geniş kapsamlı markalı dersler alabilme imkanı sağlarken hem de çalışma hayatına doğrudan girebilme imkanı sağlıyor. Üniversite-iş dünyası entegrasyonunu baz alan bu proje öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerini sağlayarak onların nitelikli, yetenekli, özgüvenli ve hayata işe hazırlıklı mezun olmaları için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Eğitim kademelerinin perspektifinden bu süreç iş hayatından geri besleme alınmasına olanak sağlıyor.

SELCO bu projeye katılarak CO-OP kodlu “Tedarik Zinciri ve Lojistik” markalı dersini kendi uzman ekibiyle vermeye başladı. Aynı zamanda öğrencilerin SELCO bünyesinde belirli dönemlerde çalışabilmesine de fırsat yaratılıyor.