Firma

Turquality

Güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak misyonu için çalışan TURQUALITY® programına danışman firma olarak akredite olan SELCO, bu yolda ilerleyen ülkemizin güçlü markalarının yanında olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

Vizyonunu 10 yılda 10 dünya markası yaratma olarak belirleyen TURQUALITY® buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor.

SELCO , TURQUALITY® programına dahil olan firmaların küresel arenada rekabet güçlerini arttırmak için tedarik zinciri yönetimi özelinde danışmanlık hizmeti alabileceği bir firmadır.