Hizmetler

Tedarik Zinciri Yönetimi

'Zincir boyundaki elemanlar ile kurumun iş süreçleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak, toplam maliyeti düşürecek ve hizmet seviyesini arttıracak işbirliği stratejilerini oluşturulması' olarak tanımlanan Tedarik Zinciri Yönetimi, sonu olmayan bir yolculuktur; çünkü teknoloji değişiminin önlenemeyecek hızı, insanın ve dolayısıyla toplumların değişen istekleri, kurumların bu isteklere cevap verebilmek için iş süreçlerini değiştirmelerini, yönetmelerini ve yeniden kurmalarını gerektirmektedir. Her kurumun sahip olduğu insan, bilgi ve maddi kaynakları ile vizyonunun, rakipleri veya iş ortaklarının sahip olduklarından değişik olması, amaçlarına ulaşmak için izleyecekleri yolları, dolayısıyla tedarik zinciri yönetimi yolculuğunu da farklı kılmaktadır. SELCO, sistematik bir yaklaşım ile bu yolculukta size rehberlik etmektedir.

Süreçlerin iyileştirilmesi, süreçler arası kopuklukların tespiti, performans yönetim modellerinin oluşturulması, süreç optimizasyon modellerinin oluşturulması gibi aşamaları içeren tedarik zinciri yönetimi çalışmaları ile SELCO, firmanızın rekabet gücünü arttıran iş modellerini oluşturmaktadır.

Referanslar:
Eczacıbaşı Baxter
Kale Seramik
MEDIAMARKT
MIELE
Teknosa
ZiylanTEDARİK ZİNCİRİ DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI