İşbirliği

1999 yılında kurulan ITG firması; vSRM adlı “Supplier Relationship Management (SRM)” yazılımı ile, farklı büyüklükteki çok sayıda tedarikçiden satın alma yapan firmaların, satınalma/onay/takip/mutabakat süreçlerini kısaltan, zaman tasarrufu, hacim indirimi sağlayan, panik satınalmaya mani olan, minimum stok seviyesi yönetimi yapan ve tedarikçi performansını ölçen bulut tabanlı bir satın alma yönetim sistem çözümü sunmaktadır. (http://www.vitg.com/)

Koçtaş, Otokar, Gratis, Yıldız Holding gibi 100'e yakın müşterisi ile ITG firması, iş ortağı SELCO ile birlikte, satın alma yönetimi çözümlerinde, müşterilerine değer yaratmaktadır.

vSRM sistemi aşağıdaki alanlarda değer yaratmaktadır;

TEDARİK PLANLAMA SÜRECİNİN YÖNETİMİ
• Tedarikçi Portföy Yönetimi (Yeni tedarikçi / ürün ekleme, Tedarikçi ana verisi yönetimi, Ürün maliyeti revizyonu, Kalite belgesi ekleme)
• Katalog / Doküman Yönetimi (Teknik resim ve diğer satın alma dokümanlarının paylaşımı, Dokümanların revizyonu, Satın alma ve iade yönetmeliklerinin bir seferde tüm tedarikçiler ile paylaşımı)
• Düzeltici Önleyici Faaliyet Yönetimi (DÖF çalışmalarının vSRM üzerinden yönetimi)

SATIN ALMA SÜRECİNİN YÖNETİMİ
• Talep ve Tekliflerin Toplanması ve Yönetimi (Talepler elektronik ortamda toplanması, Teklifler otomatik olarak tedarikçilere iletilir, Teklifler vSRM üzerinden toplanır, Satın alma siparişine dönüştürülür)
• Satın Alma Operasyonunun Yönetilmesi (ana firma ve tedarikçi sipariş onay sistemi)
• Tedarikçi Programları (Kesin sipariş miktarları, Planlanan tedarik miktarı, İleriye dönük satın alma tahmini)
• Finansal Bilgi Paylaşımı (Fatura ve ödemelerin tedarikçiler tarafından takibi, Online mutabakat)

TEDARİKÇİ PERFORMANS YÖNETİMİ
• Sevkiyat Performans Yönetimi (Günlük sipariş ve sevkiyat takip, Miktarsal ve zamansal sevkiyat performansı, Sipariş karşılama oranı)
• Kalite Yönetimi (Kaliteye uyum performansı, İade oranları)
• Tedarikçi Karneleri (Tedarikçi karneleri)

ÜRETİM VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
• Barkodlu Sevkiyat
• Milk Run Yönetimi
• Rampa Yönetimi