Hizmetler

Karar Optimizasyonu

Geleneksel olarak tahminsel analitik, gerçekleşmesi muhtemel bir tahmin veya bilgi sağlar ve karar optimizasyonu, olası birçok alternatif plan/çizelgeden en iyisini sunar. Firmalar, yapılan tahminler ile en iyi iş kararlarının alındığı birbirini tamamlayan analitik çözümlere ihtiyaç duymaktadır.
Karar optimizasyonu, birçok karar değişkenini, karmaşık iş kuralını ve birbiri ile çelişebilen iş hedeflerini içeren karmaşık iş problemlerine yardımcı olmak için kullanılan matematiksel bir tekniktir. Bu gelişmiş analitik teknik, planlama, çizelgeleme ve fiyatlandırma gibi farklı iş uygulamalarında sıklıkla kullanılabilir. Karar optimizasyonunun faydaları birçok endüstride görülmüş olsa da, bu güçlü teknoloji hala olması gerektiği kadar kullanılmamakta ve hakettigi ilgiyi görmemektedir.
İş süreçleri konusundaki deneyimlerini, analitik modelleme yetkinlikleri ile birleştiren SELCO data analitik uzmanları, birçok müşteriye optimizasyonun yeteneklerinden yararlanma imkânı sağlamıştır. Farklı endüstrilerdeki karmaşık problemleri çözen ekibimiz, geliştirdiği metodoloji ile sahip olduğunuz verilerinizi anlamlandırır ve gerek geleneksel, gerek ise inovatif yöntemler ile optimizasyon tekniklerinin firmanız için değer yaratmasını sağlar.

Optimizasyon tekniklerinin kullanıldığı alanlar ve örnek projelerimiz:

  • Şebeke Optimizasyonu bilgi için …

  • Nakliye Optimizasyonu bilgi için …

  • Harmanlama Optimizasyonu bilgi için …

  • Uçtan Uca Tedarik Zinciri Brüt Kar Optimizasyonu bilgi için …

  • Kaotik Depolamada Sipariş Toplama Optimizasyonu bilgi için …
  • İŞ ANALİTİĞİ ÇÖZÜMLERİ REFERANSLARI