Hizmetler

Lojistik Proje Yönetimi

Yatırım projeleri, rutin operasyon yönetimlerinden farklı bir yönetim mantığına sahiptir; planlama, çizelgeleme, kontrol süreçleri doğru olarak koordine edilmediğinde başarı şansa kalmakta ve firmalara pahalıya mal olabilmektedir. Geniş kapsamlı mühendislik disiplinlerinin entegre uygulandığı lojistik projeler, sistem bakışı felsefesi ile hayata geçirilmelidir. Projede yeralan partilerin koordinasyonu, yaşanması olası problemleri önceden tahmin ederek gerekli önlemlerin alınması, ilerlemenin takibi, bilgi ve tecrübe gerektiren, projenin başarılı ya da başarısız olması arasındaki sınırı belirleyen etkenlerdir.

Proje Yönetim Danışmanlığı, bir yatırım projesinin yatırımcı kuruluşun stratejisine uygun olarak belirlenen bütçe ve takvim içinde uygulanmasını temin amacıyla yapılan lojistik danışmanlığı kapsamaktadır. SELCO, geniş kapsamlı mühendislik ve lojistik danışmanlık hizmetlerinin gerekli olduğu lojistik projelerde, sistem bakışına ve saha tecrübesine sahip uzman ekipleri ile uygulamaların, müşterilerinin çalışma şartları, bütçesi ve takvimine, ayrıca uluslararası normlara uygun olarak hayata geçirilmesini sağlamakta,.proje kapsamında oluşturulan ekiplerin bir parçası olarak sahip olduğu bilgi birikimini proje üyelerine aktarmaktadır.PROJE YÖNETİMİ & EĞİTİM REFERANSLARI