Müşteriler

ARÇELİK

ARÇELİK tedarik zinciri, lojistik ve IT ekipleri, SELCO'dan danışmanlık hizmeti almaktadır

Nakliye Optimizasyon Çözümü [2024]

SELCO, ARÇELİK'in halihazırda kullanımda olan ORTEC Transportation Planning çözümünü, iş ortağı ORTEC ile işbirliği yaparak güncelledi. Kurumsal BT yapısıyla entegre edilen yeni nesil planlama aracı, lojistik maliyetlerinde daha fazla maliyet tasarrufu ve taşıma planlama ve yürütme faaliyetlerinde daha fazla şeffaflık sağlayacak.

Türkiye Şebeke Optimizasyon Projesi [2015]

Dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniğinde dünyada dikkatle izlenen oyunculardan biri ve Türkiye’nin lideri olan ARÇELİK, pazardaki lider pozisyonunu daha da güçlendirmek, maliyetlerini azaltırken müşteri hizmet seviyesini arttırmak için sahip olması gereken “optimum dağıtım ağı”nı belirlemek üzere SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.
SELCO, bu çalışma ile ARÇELİK firmasının yurt içinde pazara daha rekabetçi olarak hizmet vermesini sağlayacak stratejik dağıtım ağını tespit etti. Çalışma kapsamında, ihracat operasyonları ile mevcut iş dinamiklerinin yurt içi dağıtım modeline olan etkisi de analiz edildi ve hem yurt içi, hem de ihracat operasyonları için optimum dağıtım ağı tespit edildi.
ARÇELİK değişen iş dinamiklerine ve büyüme projeksiyonuna en verimli şekilde hizmet verecek dağıtım ağı alternatiflerini, yapılan duyarlılık analizleri ile karşılaştırma fırsatı buldu ve ayrıca katedilen km’yi minimize eden optimum dağıtım modeli ile karbon ayakizini azaltarak, sürdürülebilirlik yaklaşımına katkıda bulunacak bir başka önemli adımı da atmış oldu.
ARÇELİK Depolama ve Dağıtım Yöneticiliği, düşüncelerini, “SELCO ile tasarımladığımız esnek dağıtım ağı modeli sayesinde, farklı senaryoların maliyetlerini ve müşteri hizmet seviyelerine olan etkilerini karşılaştırabilme ve büyüme tahminlerimizin dağıtım ağımıza olan etkilerini test etme imkanını bulduk” şeklinde açıklamıştır.

İngiltere Tedarik Zinciri Planlama Projesi [2009]

SELCO, Arçelik’in İngiltere pazarı için talep planlama, üretim planlama ve dağıtım planlama aktivitelerinin entegre olarak yapılarak, müşterilerine yüksek seviyede hizmet vermesini sağlayan, en uygun maliyet yapısına sahip planlama yapılarını oluşturdu.

GRUNDIG Network Optimizasyon Projesi [2008]

Arçelik’in GRUNDIG markalı ürün grubu için Avrupa’daki müşterilerine yüksek seviyede hizmet vermesini sağlayan, en uygun maliyet yapısına sahip dağıtım şebekesini tasarımlayan SELCO, bölgede kurulması gereken dağıtım merkezi lokasyonlarını ve optimum nakliye modlarını tespit etti.

FRANSA Network Optimizasyon Projesi [2008]

Arçelik’in Fransa merkezli coğrafyasında müşterilerine yüksek seviyede hizmet vermesini sağlayan, en uygun maliyet yapısına sahip dağıtım şebekesini tasarımlayan SELCO, bölgede kurulması gereken dağıtım merkezi lokasyonlarını ve optimum nakliye modlarını tespit etti.

RUSYA Network Optimizasyon Projesi [2008]

Arçelik’in Rusya merkezli coğrafyasında müşterilerine yüksek seviyede hizmet vermesini sağlayan, en uygun maliyet yapısına sahip dağıtım şebekesini tasarımlayan SELCO, bölgede kurulması gereken dağıtım merkezi lokasyonlarını ve optimum nakliye modlarını tespit etti.

AVUSTURYA Network Optimizasyon Projesi [2007]

Arçelik’in Avusturya merkezli coğrafyasında müşterilerine yüksek seviyede hizmet vermesini sağlayan, en uygun maliyet yapısına sahip dağıtım şebekesini tasarımlayan SELCO, bölgede kurulması gereken dağıtım merkezi lokasyonlarını ve optimum nakliye modlarını tespit etti.

WMS Projesi [2007]

Arçelik’in Çayırova ve Samandıra dağıtım merkezindeki operasyonel süreçleri inceleyen SELCO, uygulanması düşünülen depo yönetim sistemine (WMS) yönelik fizibilite ve ihtiyaç analizi çalışmalarını yaptı.

SAP PP/DS Projesi [2005]

Sürekli gelişim ile sürdürülebilir rekabet gücünü sağlayan, geleceği güvence altına alacak stratejiler geliştirmeyi ilke edinen ARÇELİK, Bolu fırın fabrikasında devreye aldığı SAP APO PP/DS projesinde SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.

Satış dinamiklerine alternatif üretim planlarını değerlendirerek daha hızlı karar verebilme ve kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlayarak tesis etkinliğini arttırmayı hedefleyen proje 10 ay içinde tamamlandı. ARÇELİK’in proje partneri olan SELCO, üstlendiği kalite güvence rolü ile proje hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kilit bir rol oynamıştır.

Proje müdürü Gül Arslanoğlu, SELCO’nun katkılarını aktarırken, üstlendiğimiz rolü şu cümleler ile özetlemektedir: “SELCO projeye oluşturulan üretim planlama iş süreçleri çıktılarının kalitesinin denetlenmesi rolü ile başlamıştır. Projenin ilerleyen safhalarında PP/DS çizelgeleme senaryolarının oluşturulması ve sonuçlarının karşılaştırılmasını gerçekleştirerek, optimizasyon parametrelerinin belirlenmesinde kilit bir rol oynamıştır. Türkiye’de ilk uygulaması yapılan SAP A


Benzer Referanslar