Müşteriler

ARZUM

SELCO, S&OP Süreçlerini Hayata Geçirmede ARZUM’a Danışmanlık Hizmeti Verdi

S&OP Süreçleri [2021]

Küçük ev aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden olan ARZUM, S&OP sürecini şirketin stratejik hedeflerine ulaşımını sağlayan bir yönetim aracına dönüştürmek için SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.
SELCO bu projede, S&OP değişim projelerindeki uzmanlığıyla bilinen Ahmet Tansık ile ortak olarak çalışarak, ARZUM firmasının Portföy Yönetimi, Talep Planlama, Tedarik Planlama ve Finansal Planlama süreçlerinin, S&OP (Satış & Operasyon Planlama) süreci kapsamında hizalanarak, entegre edilmesini sağladı. Yapılan çalışma ile tüm iş süreçleri arasında şeffaflık ve uyumu sağlayarak, doğru kararların alınmasını garanti eden bir raporlama yapısı da tasarımlandı.
Projenin yöneticisi ARZUM COO’su Emre Ünal yapılan çalışma ile ilgili görüşlerini, “Danışmanlık ekibinin stratejik ihtiyaçlarımızı doğru anlayıp sahip oldukları uzmanlığı ekiplerimiz ile aynı dili konuşarak aktarmaları bizim için çok değerliydi. S&OP süreçlerini dijital dönüşümün gerekliliklerine uygun şekilde iş analitiği uygulamaları ile oluşturdukları kokpitlere entegre etmeleri ve projenin hayata geçmesi sonrasında ihtiyaç duyduğumuz sürede çevrimlere eşlik etmeleri teoriden pratiğe çok hızlı geçmemizi sağladı. Son olarak şirketin neredeyse tüm birimlerine dokunan ve iletişimin çok hassas olduğu bu projede iş birimlerinin hedeflerine odaklı, bir taraftan da önerileriyle bizleri ortak değerlerde buluşturmuş olmalarını projenin en önemli katma değeri olduğunu iletebilirim.” şeklinde açıkladı.


Benzer Referanslar