Müşteriler

BEKO

BEKO, EMS yatırımı için SELCO ile çalıştı

Tesis-içi Malzeme Taşıma Sistemi Projesi [2004]

BEKO Elektronik Fabrikası’nın üretim kapasitesinin arttırılması ile ilgili yapılan yatırım çalışmalarında rol alan SELCO, yeni kurulan plastik fabrikası ile mevcut üretim tesisi arasında malzeme taşıyacak olan EMS (Electric-Monorail-System) malzeme taşıma sisteminin tasarımını başarıyla gerçekleştirip, yatırımın planladığı şekilde devreye alınmasını sağlamıştır.

Oldukça kompleks olan malzeme taşıma sisteminin simülasyonunu gerçekleştiren SELCO, mühendislik çalışmaları ile sistemin yerleşim planlarını oluşturmuş, ayrıca sistemi destekleyecek yazılım ve otomasyon tasarımını gerçekleştirmiştir. Tasarım sonrası sistemin tedarik şartnamesinin oluşturulması ve tedarikçi seçimi çalışmalarında BEKO proje ekibine destek veren SELCO, uygulama safhasında da üstlendiği kontrolörlük görevi ile projenin zamanında ve hatasız olarak hayata geçirilmesinde ciddi sorumluluk almış ve söz konusu yatırımın maliyetini ciddi ölçüde azaltacak çözümler üretmiştir.

Proje Yöneticisi Ayşe Soydan, “SELCO ekibi, BEKO için çok önem taşıyan EMS projesinin tasarımının gerçekleştirilmesinden sistemin devreye alınmasına kadarki her aşamada yaptıkları çalışmalarla projenin başarıya ulaşmasında çok önemli bir rol üstlendi. SELCO’ya bu kritik yatırım projemizde vermiş oldukları eşi olmayan mühendislik ve danışmanlık hizmetleri için çok teşekkür ederiz.” diyerek projelerine olan katkımızı özetlemiştir.


Benzer Referanslar