Müşteriler

BP

BP, Tedarik Zinciri Yönetiminin İyileştirilmesi için 2000 Yılından beri SELCO ile Çalışıyor

Stratejik Tedarik Zinciri İş Modeli [2018]

BP-CASTROL Madeni Yağlar tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması için BP ekibi ile çalışan SELCO, tedarik lojistiği, tesis içi lojistiği ve dağıtım lojistiği fonksiyonlarını uçtan uca birleştirerek, BP Türkiye’nin gelecekteki küresel büyüme planlarına en uygun yapılanmasının oluşturulmasına destek veriyor.

BP Gemlik Madeni Yağ Tesisi projelerimizi ise Fabrika Müdürü Kutsi Dönmez şu şekilde açıkladı: “Yıllardır işbirliği içinde olduğumuz SELCO’nun uzmanlığını ve teknik desteğini alarak, BP - Castrol Madeni Yağlar tedarik zincirinin operasyonel modelini güçlendirmeyi başardık. Bu yılın ilk yarısında tamamladığımız tank sahası optimizasyon projesiyle, yeni ürün ve formülasyon geliştirme kapsamında yeni hammaddelerimizi en düşük yatırım bütçesi ile sisteme entegre ettik. Gene 2017 yılı içinde işimizin gelecek yıllardaki ihtiyaçlarına en uygun tedarik zinciri modelini tasarlamak ve mevcut varlıklarımızı en optimal şekilde değerlendirmek üzere SELCO ile stratejik bir çalışma daha başlattık. Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlarını besleyen tesisimiz için en doğru yatırım kararlarını almak ve bölgesel rekabet gücümüzü artırmak için stratejik büyüme senaryolarımızı SELCO ekibiyle birlikte analiz ediyor ve stratejik yatırım planlarımızı olgunlaştırıyoruz. SELCO çalışanlarının özenli, disiplinli ve mükemmelliyetçi proje yönetim kabiliyeti ve ekibimizle tek takım ruhu içinde entegre çalışma becerileri sayesinde işimiz için en doğru yol haritasını çizdiğimize inanıyorum.”


Akaryakıt & LPG Dağıtım Maliyet Modellendirme Projesi [2017]

BP Akaryakıt birimi ile yapılan projede, SELCO akaryakıt ve gaz dağıtımındaki nakliye süreç maliyetlerini en doğru ve hassas şekilde tespitini sağlayan matematiksel model ve araçları oluşturdu; bu çalışma ile BP, lojistik maliyetlerini daha verimli olarak yönetecek. Oluşturulan ABC bazlı maliyetlendirme modeli ile BP iş birimlerinin istasyon bazlı karlılık analizleri, değişken & sabit maliyetlerin istasyon bazlı dağılımı, sipariş miktarı, sevk frekansına bağlı maliyet analizlerini hızlı ve verimli bir şekilde yapmasını sağlamıştır.


Hammadde Stok Tank Alanı Optimizasyonu [2017]

Harmanlama tesisi içerisinde yer alan baz yağ ve katık tanklarının optimum kullanımını sağlayacak hammadde atamalarının yapılması


Akaryakıt Dağıtım Maliyet Modellendirme Projesi [2010]

BP Petrolleri’nin Türkiye’deki 600’e yakın istasyona yaptığı dağıtım operasyonunun maliyet modellemesi çalışmasını gerçekleştiren SELCO, oluşturduğu model ile aktivite bazlı maliyetlendirmenin yapısını kurup, dağıtım maliyetlendirmelerinin adil ve doğru olarak yapılmasını sağlamış, değer zincirinin daha şeffaf ve doğru yönetilmesini sağlamıştır.


BP Akaryakıt Dağıtım Optimizasyon Projesi [2008]

Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke edinen BP, sürekli gelişim ve verim iyileştirme projeleri kapsamında, lojistik maliyetleri minimize edecek “Dağıtım Şebekesi Optimizasyonu” projesinde SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan 600’e yakın istasyona akaryakıt ikmali yapılması operasyonunda, en efektif dolum tesislerinin tespiti, optimum filo büyüklüğünün tespiti, dağıtım maliyetlerinin modellenmesi ve optimum dağıtım rotalarının tespitini hedefleyen BP’ye danışmanlık hizmeti veren SELCO, ileri optimizasyon yazılımları üzerinde oluşturduğu modeli doğrulayıp, satış dalgalanmaları, nakliye süreleri ve trafik kısıtlarını kapsayan simulasyon modeli ile BP’nin büyüme stratejilerine de cevap verecek şebeke yapısını tespit etti.

Proje sorumlusu Neslihan Gürsan, “Sürdürülebilir rekabet için devamlı olarak lojistik sistemimizi gözden geçirerek, müşteri hizmet seviyemizi arttıran ve maliyetlerimizi azaltan iş modellerini geliştirmemiz gereklidir. Bu amaca yönelik oluşturduğumuz projemizi üstlenen SELCO, problemin doğru tanımlanması, dağıtım modelinin doğru ve hassas şekilde oluşturulması ile lojistik ağımızın optimum şekilde yeniden yapılandırılması konusunda çok ciddi katkılarda bulundu. Sağladıkları mühendislik hizmetlerinden dolayı tüm takıma teşekkür ederim” diyerek düşüncelerini ifade etmiştir.


BP & CASTROL Şebeke Entegrasyon Projesi [2001]

2000 senesinde CASTROL'ü bünyesine katarak kapasitesini % 100 arttıran BP, madeni yağ dolum tesislerini Gemlik çatisi altında birleştirerek, BP ve CASTROL markalarını pazara, aynı dağıtım kanalından ulaştırmayı tedarik zinciri stratejisi olarak benimsedi.
Stratejik Dağıtım Şebekesi'nin oluşturulmasında, stok noktalarındaki ideal depolama kapasitelerinin belirlenmesinde, bu noktalarında uygulanması gereken envanter planlamasının oluşturulmasında ve Gemlik Ana Dağıtım Merkezi'nin, BP'nin karmaşik yapısına hizmet verecek şekilde tasarımlanmasını üstlenen SELCO, Gemlik tesisinde yaşanacak muhtemel darboğazları da simülasyon metoduyla analiz etti. Bu çalismanin devamı olarak entegrasyon döneminin kritik projelerinden biri olan "dolum tesisi ile dağıtım merkezi arasındaki malzeme taşima sistemi"ni de projelendiren SELCO, ayrıca projenin BP'nin hedeflerine uygun olarak devreye alınması için 'proje yönetim danışmanlığı' hizmeti de vermektedir.

"Yeniden yapılanma çalismalarimizin önemli bir ayağını dağıtım şebekesinin ve bu yapı içindeki elemanların tasarımı oluşturuyordu. İhtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi hayata geçirilmesinde rol alan SELCO, üretim, depolama ve dağıtım fonksiyonlarımızı entegre bir tedarik zinciri stratejisi altında toplayacak tasarımları oluşturarak, bunların hayata geçirilmesinde kurumumuza destek verdi“ Serhat Babaoğlu - Dağıtım ve Sevkiyat Müdürü


Benzer Referanslar