Müşteriler

DAIKIN

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

Dağıtım Şebekesi Tasarımı & 3PL Seçimi [2017]

İklimlendirme sektörüne ısıtma, soğutma ve havalandırma ürünleri ile geniş bir yelpazede hizmet veren DAIKIN Türkiye, 2020 vizyonu için belirlediği stratejik iş hedeflerine ulaşmasını sağlayacak kilit projelerinden olan “optimum dağıtım şebekesi” ve “3PL firmasının seçimi” konularında SELCO ile çalıştı.

DAIKIN Türkiye Tedarik Zinciri Müdürü Alper Resioğlu düşüncelerini, “Sektördeki tüm teknolojik ve pratik gelişmeleri dikkate alacak, doğru bir iş tasarımına sahip olduğumuzdan emin olmak için konusunda uzman, tecrübe ve referanslarına güvendiğimiz SELCO ile çalıştık. SELCO proje ekibi, verilerin analiz edilmesi, ihale için gerekli şartname dokümanlarının hazırlanması için kısa bir süre verilmesine rağmen, iş dinamiklerimizi hızla anlayarak, arzu ettiğimiz çıktıları, çok kısa bir sürede ve doğru duyarlılık analizlerini de tamamlayarak verdi. Maliyetlerimizi düşürme ve müşteri memnuniyetini arttırma konularına olumlu katkı sağlayacağını öngördüğümüz 3PL seçim sürecinde, ihtiyacımız olan her aşamada bize doğru bilgiler ile yön gösterdiler. Özellikle network tasarımı konusunda yapılan çalışma ve sonucunda çıkan alternatif depo ihtiyaçlarının yorumlanması ile lojistik organizasyonumuzda büyük bir değişime ilham veren çalışmaları ile büyük destek oldular. Sonuçlarının şirketimize büyük katma değer katacağını düşündüğümüz ve stratejik anlamda büyük önem verdiğimiz projemize disiplinli ve özverili çalışmaları ile değer katan SELCO ekibi ile çalışmaktan çok büyük bir keyif aldık.” şeklinde ifade etti.

The Fresh Connection Deneyimi [2017]

DAIKIN, ekipler arası koordinasyonun artması, iletişiminin güçlenmesi ve departmanların tedarik zinciri süreçleri dinamiklerini daha iyi deneyimlemesi için SELCO ile The Fresh Connection tedarik zinciri deneyimini yaşadı.
The Fresh Connection , katılımcıların finansal açıdan kötü durumda olan bir firmayı kurtarabilmek için stratejik ve taktiksel kararlar almaları gereken bir tedarik zinciri simulasyonudur. Her biri 6 aylık periyodu kapsayan bölümler halinde oynanan oyunda katılımcılardan, firma karlılığına etkisi küçük olan kısa vadeli kararlardan ziyade, işletme performansı üzerinde daha fazla etkiye sahip olan uzun vadeli kararlara odaklanmaları ve proaktif olmaları beklenmektedir. Kısa vadeli kararlar yerine, daha uzun vadeli kararları düşünülmesi teşvik edilmektedir. Kurumsal stratejiyi ve onun ile uyum sağlayan iyi tedarik zinciri performansını hayata geçirmenin şirket karlılığına olan pozitif etkisinin deneyimlenebilmektedir.


Benzer Referanslar