Müşteriler

ESAN

SELCO, ESAN için Optimizasyon Çözümleri Geliştiriyor

Maden Çizelgeleme Optimizasyonu [2022]

Balya Maden İşletmesi’ndeki faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip eden ESAN Planlama Ekipleri, gerek vardiyaların planlanması, gerek ise operasyon şartlarının değişmesinden kaynaklı olarak, üretim çizelgesinin yeniden yapılmasını sağlayacak optimizasyon aracının yaratılması için SELCO ile çalıştı.

Yeraltı maden operasyonları, birden fazla noktada, titizlikle gerçekleştirilmesi gereken bir dizi aktivitenin, gerek insan, gerek pahalı iş makinaları, gerek ise çıkan cevherin yerüstüne taşınmasını sağlayan araçların, hedef üretim seviyelerini sağlayacak şekilde ve verimsizliklerin en aza indirildiği bir sıra ile planlanmasını gerektiren, çözümü çok zor bir çizelgeleme yetkinliğine ihtiyaç duyar.

SELCO Analitik ekibi, mevcut iş süreçlerinin analizini takiben, atama ve çizelgeme problemini, en hızlı ve optimum şekilde çözecek analitik modellemeyi tasarımlayıp, bu tasarımı IBM CPLEX motoru üzerinde çalışacak bir optimizasyonu kodu ile desteklediler. Modelin operasyonel sistemler ile entegrasyonunun tamamlanması ile beraber, ESAN ekipleri, yeraltı maden operasyonlarının optimum çizelgelemesini gerçekleştirmekte ve olası operasyon şartlarının değişiminde, yeni planı gerçek zamanlı olarak oluşturabilmektedir.

Kullanılan çözüm ile sağlanan değerler:
- %15 daha kısa sürede tamamlanan maden görev çevrimleri
- Haftalık plandaki zorunlu görevlere uyumun %100’e çıkartılması
- Bakım ve arıza dışındaki ekipman boş bekleme süresinin yok edilmesi


OPTIMIX Projesi [2020]

ESAN
1978 yılında seramik sektörüne yüksek kaliteli hammadde üretmek amacıyla kurulan ESAN, Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mineral ve metalik mineral üreticilerinden biri haline geldi. Kil zenginleştirme, feldspat flotasyonu, kuvars, bentonit, kaolin, magnezyum metal, kedi kumu tesisleri birçok sektörde mineral kaynaklarını yüksek kaliteli bileşenlere dönüştürmektedir. Analitik için ivme kazanmak için, optimizasyon tekniklerinin daha hızlı ve daha iyi sonuçlar üretmesinin beklendiği zorlayıcı bir iş problemi olarak "harmanlama optimizasyonu" seçildi, Bozüyük fabrikası pilot çalışmayı yapacak ilk yerdi.

Harman planlama süreci
Harmanlamanın amacı, partikül boyutlarının optimum karışımını elde etmek ve kalite parametrelerinin varyasyonunu dengelemektir. Hammaddelerin karıştırılmasından önce, planlama ekibi, kalite parametrelerini karşılayan, en düşük hammadde maliyetini sahip ve ayrıca filtre pres döngü süresi düşük olan bir harmanlama reçetesi bulmak için zaman harcar.

Araç
Optimum harmanlama reçeteleri oluşturmaya yönelik içgörü sağlamak için sofistike bir çözüm geliştirildi; araç CPLEX üzerinde geliştirildi ve kullanıcı dostu arayüzlerle desteklenerek, kullanıcıların verileri yönetmekten tüm iş gereksinimlerine uyan optimum karışımı hesaplamaya kadarki süreci yönetmelerine olanak tanıdı. Ayrıca, planlamacıların maliyet ve kalite göstergelerini, farklı çözüm setleri inceleyerek, fiziksel / kimyasal kısıtlamaların nasıl davranma eğiliminde olduğunu belirleyebilecekleri benzersiz bir duyarlılık analizi yaklaşımı sağladı.

Sonuçlar
Özenle dengelenmiş performans ayarına sahip analitik model, uygulanabilir çözüm alanının tüm bir kesitini haritalayabilir, bu da soruların maliyet iyileştirmelerinin nasıl yapıldığının dinamiklerini daha iyi anlamasını sağlar. Çözüm haritasının, sorunun doğrusal olmayan doğasına rağmen, sıfır boşluk toleransına sahip bir dizi optimal çözüm ürettiği gösterildi. Araç, azaltılmış maliyetlerin yanı sıra yeni ürün geliştirme döngüsünü azalttı ve planlamacıların zamanlarını katma değerli ve yenilikçi görevlere ayırmalarına izin verdi.

Figen DEMİRHAN, IT Direktörü, ESAN: “Gelişmiş optimizasyon çözümlerini kullanma yolculuğumuz, IBM CPLEX çözümü ve ortağımız SELCO sayesinde başarılı bir optimizasyon projesiyle başladı. Teorik bir yaklaşımı pratik bir duruma dönüştürerek, üretim sürecimizde değer yaratacak dijital bir araç geliştirdik. Bu projenin dijital dönüşüm yolculuğumuzda önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim. "

Daha fazla bilgi için...


Benzer Referanslar