Müşteriler

FARMALOJİSTİK

Bir 4PL firması olan FARMALOJİSTİK firmasının kurulumunda SELCO danışmanlık verdi

4PL Danışmanlığı [2005]

Rekabetin en yoğun olarak yaşandığı ilaç sektöründe üretici firmalar, dağıtım kanalları ve eczaneler, anında karşılanması gereken talep baskısı, yoğun kampanyalar gibi nedenlerle sağlıklı planlama yapmakta güçlük çekmekte, “stok fazlası” ürünlerde yaşanan finansal ve operasyonel maliyetler ile “yok satılan” ürünlerde yaşanan satış kayıpları, sektörün genel verimini ve kârlılığını olumsuz etkilemektedir.

FARMALOJİSTİK, sektör içindeki potansiyel iyileştirme tespitlerinden yola çıkılarak, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) çatısı altında bulunan 6 kooperatifin, tedarik zinciri planlama, satınalma ve lojistik fonksiyonlarını ortak bir çatı altında toplanması ana fikri üzerine inşa edilen bir 4PL (4. Parti Lojistik) firmasıdır. Farmalojistik, eczacı kooperatiflerinin ihtiyaçlarını planlayarak, işbirliği anlayışı çerçevesinde planlarını dağıtım kanalları ve üretici firmalarla paylaşıp, satınalma eylemini yaparak kendisine bağlı kooperatiflere ürünün, belirlenen optimum çalışma parametrelerine uygun olarak ulaştırılmasını sağlayan, tüm tedarik ve dağıtım sistemini denetleyen bir kontrol merkezi yapısındadır.

İleri tahmin teknikleri, envanter optimizasyonu ve satınalma optimizasyon tekniklerini uygulayan FARMALOJİSTİK, lojistik alt yapı olarak EKOL Lojistik ile stratejik iş ortaklığı yapmaktadır.

FARMALOJİSTİK Genel Müdürü Ufuk Tarhan, SELCO ile olan birlikteliklerini şu cümleler ile aktarmaktadır: “TEKB’nin uzun bir dönemdir gerçekleştirmeyi arzuladığı projenin hayata geçirilmesinde, tedarik zinciri planlama ve lojistik süreçlerinin tasarımını üstlenerek rol alan SELCO, bu görevi başarıyla tamamlamıştır. Tedarik zinciri süreçlerindeki uzmanlıklarını projeye yansıtan SELCO, talep ve envanter planlama ile lojistik yönetimi konularındaki bilgi birikimlerini bizlere aktararak, FARMALOJİSTİK için özel bir yapı oluşturulmasını sağlamışlardır. Geliştirdikleri teknikler ile tedarik zinciri içindeki problemleri hızla tespit etmemizi sağlayan SELCO, kurumumuz içindeki süreç iyileştirme çalışmalarına devam ederek, operasyon mükemmelliğine giden yolda bizlere verdiği rehberliğe devam etmektedir. Sektörün gizli kahramanlarından olan SELCO’ya teşekkürler.”


Benzer Referanslar