Müşteriler

FRITOLAY

SELCO, dağıtım yapısının modellenmesinde FRITOLAY'e hizmet verdi

Dağıtım Lojistiği Simülasyonu [2012]

SELCO, FRITOLAY firmasının dağıtım operasyonlarının iyileştirilmesine yönelik yapılan projelerin değerlendirilmesi amacıyla, yeni dağıtım süreçlerinin simulasyon üzerinde modellemesini gerçekleştirip, FRITOLAY tedarik zinciri grubunun yeni yapıyı değişik açılardan analiz etmesini sağladı.


Benzer Referanslar