Müşteriler

İSDEMİR

ISDEMIR, Yeni Yatırım Fizibilitesi İçin SELCO ile Çalışıyor

Yeni Yatırım Fizibilite Çalışması [2014]

SELCO, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikası bünyesinde hayata geçirilecek yeni yatırımların yerleşim senaryolarını, oluşturulan simülasyon modelleri ile analiz ederek, üretim ve malzeme taşıma sistemlerindeki darboğaz ve sistem kapasitelerini senaryolar bazında tespit etmiş ve fizibiliteye baz olacak girdileri sağlamıştır.


Benzer Referanslar