Müşteriler

KARDEMIR

KARDEMIR, Yeni Yatırım Fizibilitesi İçin SELCO ile Çalışıyor

Yeni Yatırım Fizibilite Çalışması [2015]

SELCO, KARDEMİR Karabük Demir Çelik Tesisi içindeki, malzeme ve ürün stok yönetimi ile tesis içi lojistik hareketlerinin simülasyon modelini oluşturarak, olası darboğazları ve sistem kapasitesilerin tespit etmiş, yapılacak yeni yatırımların fizibilite çalışmalarına baz olacak girdileri sağlamıştır.


Benzer Referanslar