Müşteriler

McDonalds

McDonald’s Lojistik İş Modelini Doğruladı

Lojistik İş Modeli Tasarımı [2021]

McDonald’s Türkiye mevcut lojistik iş modelinin analizi ve 3PL depolama-nakliye tedarikçi kontratının yenilenmesi amacıyla SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı. Çalışma kapsamında mevcut 3PL iş modeli analiz edilerek, veri yapısı, takip edilen KPI’lar, depo iş güvenliği, nakliye operayonlar, araç rotalama gibi konularda geliştirme alanları tespit edildi. Depolama ve nakliye operasyonları için öz-mal yatırım fizibilite çalışması yapılarak, 3PL teklifleri ile yatırım maliyeti kıyaslama raporu oluşturuldu.
McDonald’s Tedarik Zinciri Lideri Sertaç Hamza, söz konusu çalışmanın, McDonald’s Türkiye için büyük önemi olduğundan bahsederek, görüşlerini şu şekilde açıkladı: “Özellikle pandemi dönemi içerisinde mevcut iş modelimizi analiz ederek, varsa iyileştirme noktalarını tespit etmek, potansiyel 3. parti iş birlikleri değerlendirmek ve ileriki yıllarda daha verimli bir tedarik zinciri yönetimi yapabilmek adına bu projeye ihtiyacımız oldu. Projemiz için SELCO ile çalışmayı tercih etmemizdeki en önemli faktörlerden birisi de sektörümüz ile ilgili olan derin tecrübesiydi. SELCO, proje kapsamında önce mevcut durumumuzu detaylı bir şekilde analiz etti. Sonrasında sektör ortalamaları ile mevcut durumumuzu karşılaştırdı ve hangi noktalarda verimliliğimizi arttırabileceğimiz konusunda detaylı bir analiz yaparak çeşitli aksiyon önerilerinde bulundu. Bu çalışma sayesinde artık gelecek birkaç yıl için tedarik zinciri yönetimi stratejimizi daha net görebilir durumdayız.”


Benzer Referanslar