Müşteriler

SIEMENS HEALTHINEERS

SIEMENS Healthineers, Lojistik Yönetimini Geliştirmek Amacıyla SELCO ile Çalıştı

Stratejik Kaynak Kullanımı [2018]

Hassas tıp, kişiselleştirilmiş tedavi, sağlıkta dijitalizasyon, yapay zeka, derin makine öğrenimi ve hasta deneyimi konularında yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla tanınan ve Türkiye’de büyüyen gelişen sağlık sektörüne, birçok alanda yeniliğe imza atarak katkıda bulunmaya devam eden SIEMENS HEALTHINEERS, rekabet koşullarının zorlaşması ile önemi göz önüne çıkan tedarik zinciri ve lojistik süreçlerini daha iyi noktalara getirmek adına kurum içerisinde başlatılan girişimi, uzman bakış açısı ile doğrulamak ve geliştirmek amacıyla SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.
SELCO ve Siemens HS ekiplerinin ortak çalışması ile gerçekleştirilen ve uçtan uca tüm tedarik zinciri süreçlerini ilgili tüm fonksiyonları kapsayacak şekilde derinlemesine ele alan çalışma ile oluşturulan alternatif geliştirme önerileri, üst yönetimin onayı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. SIEMENS HS Proje Yöneticisi Ahmet Erdoğan, yaptıkları çalışma ile ilgili görüşlerini, “Kısıtlı proje süresine rağmen SELCO, Siemens HS iş akışları, kurum içi jargonu ve sektörel pazar dinamiklerini, farklı birimlerin katılımları ile hızlı ve verimli bir şekilde analiz etmiş, mevcut durum ile ilgili potansiyeller, riskler ve alternatif çözüm önerileri ile katkı sağlamıştır. Sağladıkları bilgi, tecrübe ve paylaşımlarından dolayı bundan sonraki projelerimizde de işbirliklerimiz için güven sağlayan dinamik ve genç SELCO proje ekibine, göstermiş oldukları performans ve sonuç odaklı çıktılarından dolayı tüm Siemens HS lojistik ekibi adına teşekkür ederiz” diyerek özetledi.


Benzer Referanslar