Müşteriler

SISECAM DUZCAM

SISECAM DUZCAM, Tedarik Zincirinin Geliştirilmesi İçin SELCO ile Çalışıyor

Bulgaristan Depo Simülasyon Projesi [2019]

Sektöründe, üretim kapasitesi itibarıyla Dünyada 5’inci ve Avrupa’da 1’inci büyük firma konumunda olan ŞİŞECAM DÜZCAM, artan ürün talebi ve belirlenen müşteri hizmet seviyesine cevap verebilecek etkin ve verimli bir depo tasarlamak için SELCO ile çalıştı.
SELCO tarafından tesisin dijital ikizini oluşturmak amacıyla geliştirilen parametrik simülasyon modeli ile, üretim hatları çıkışından bitmiş ürün sevkiyatına kadar yer alan malzeme taşıma ve depolama süreçleri senaryolar aracılığıyla analiz edildi. Potansiyel darboğazların ve sistem kapasitesinin tespit edilmesiyle, Bulgaristan’da faaliyet gösterecek deponun tüm fiziki alanları, çalışma modeli ve stok yönetimi modeli uçtan uca tasarlanarak depo faaliyete geçtiğinde gereken yatırım kalemleri (ekipman, stok alanları, WMS vb.) detaylı bir biçimde ortaya çıkarıldı.

Türkiye Üretim ve Dağıtım Ağı Optimizasyonu [2017]

ŞİŞECAM DÜZCAM, Türkiye’de üretilen ürünleri için, müşteri hedef hizmet seviyesini sağlayacak ve toplam maliyeti minimize edecek, optimum üretim hatlarını tespit etmek amacıyla SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.

Bu çalışma ile, fabrikaların kapsama alanları belirlenerek, müşterilerin besleneceği optimum fabrika lokasyonları ve ihracat yapılan ülkeler için de optimum çıkış limanları, optimizasyon yöntemi kullanılarak tespit edildi.

Avrupa Dağıtım Şebekesi Optimizasyonu [2014]

Türkiye düzcam pazarının lideri ve küresel pazarda öncü kimliğe sahip olan ŞİŞECAM DÜZCAM, değişen iş dinamiklerine en verimli şekilde cevap verebilmek için, lojistik dağıtım şebekesini optimize etmek amacıyla SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.
Bu çalışma ile, ŞİŞECAM DÜZCAM ’ın Avrupa’daki iş hedeflerini gerçekleştirmek için sahip olması gereken optimum depolama ve dağıtım modeli, optimizasyon araçları kullanılarak tespit edildi.

Sevkiyat Alanı Simulasyon Projesi [2013]

ŞİŞECAM DÜZCAM, değişen dağıtım iş modelinin fabrika sevkiyat alanlarında yaratacağı etkiyi anlamak ve gerekli önlemleri tasarımlamak amacıyla SELCO’dan danışmanlık hizmeti almıştır. ŞİŞECAM DÜZCAM’ın Türkiye’de bulunan 4 fabrikasının tesis içi ve rampa yönetim süreçleri analiz edilerek, simulasyon çalışması gerçekleştirilmiş, rampa alanlarının yönetimi için düşünülen modelde gerekli olan senaryolar incelenmiş, yeni iş modelinin rampalarda ve tesis içerisinde yaratabileceği problemler tespit edilmiş ve simülasyon sonuçları detaylı olarak analiz edilmiştir.


Benzer Referanslar