Müşteriler

TEKNOSA

TEKNOSA, büyüme stratejilerinin gerçekleştirilmesinde SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı

TEKNOSA, Lojistik İş Modellerini SELCO ile Tasarımladı [2014]

SELCO, TEKNOSA’nın uzun dönemli iş stratejilerinin doğru bir lojistik zemine oturmasını sağlamak amacıyla bir proje gerçekleştirdi. Bu projede TEKNOSA, İKLİMSA ve KLIKSA firmalarının lojistik fonksiyonlarını değerlendiren SELCO, darboğaz alanları ile ilgili iyileştirme yol haritalarını tespit etti ve gelecekteki stratejik hedeflere uygun olan lojistik yapılanmasının tasarımını oluşturdu.
Projenin yöneticisi TEKNOSA Lojistik & Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürü Nezih Alten, firmasının bu çalışmaları son 9 senedir SELCO ile tekrarladıklarını belirterek sözlerine devam etti: “Müşterilerimizin beklentileri ve pazarın dinamiklerine uygun olarak, şirketimizin iş stratejileri ve geliştirmemiz gereken rekabet unsurları da değişmektedir. Her 3 senede bir tekrarladığımız bu çalışma ile lojistik yönetimi ile ilgili önümüzdeki dönemin iş planlarını belirliyor, yatırım ve iyileştirme önceliklerimizi belirliyoruz. SELCO ile önemli yatırımlarımızın hayata geçirilmesi sırasında da çalışmaktayız ve verdikleri danışmanlık hizmetleri ile lider konumumuzu sürdürmemizde bize değer kattıklarını hissetmekteyiz. Önümüzdeki dönem gerçekleştireceğimiz heyecanlı projelerde de beraber çalışacağız.”

TEKNOSA, Lojistik Yapısını Sürekli İyileştiriyor [2011]

Pazardaki lider pozisyonunu daha da güçlendirmeyi, iş stratejilerinin hayata geçirilmesine daha sağlıklı bir zemin hazırlamayı hedefleyen TEKNOSA, lojistik fonksiyonlarındaki iyileştirme alanlarının tespiti ve uygulama yol haritalarının oluşturulması amacıyla SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.
Büyüme stratejileri ve hizmet seviyeleri ile uyumlu dağıtım şebekesinin tespiti, depo ve dağıtım operasyonları ile tedarik zinciri planlama fonksiyonlarındaki geliştirme alanlarının tespiti, projenin önemli çıktıları olmuştur.

TEKNOSA Lojistik ve Müşteri Hizmetleri Grup Yöneticisi Nezih Alten “Elektronik perakende sektörü, rekabetin çok güçlü, marjların da çok düşük olduğu, sürekli iyileştirmenin yapılması gereken bir sektör. Geçmişte, lojistik yapılanmamızın tasarımında önemli bir role sahip olan SELCO, gerçekleştirdiği bu yeni çalışma ile hem depo yönetimindeki optimizasyon fırsatlarını görmemizi sağladı, hem de planlama süreçleri ve tedarikçilerimiz ile yaratılacak işbirlikçi fırsatlarını da tespit etmemizi sağladı. SELCO ile gelecekte de, benzer çalışmaları yapacağız” diyerek proje hakkındaki görüşlerini belirtti.


Şebeke Tasarımı & Dağıtım Merkezi Projesi [2007]

2000 yılında 5 mağaza ile başlayıp, bugün ‘herkes için teknoloji’ felsefesi ile 200’ün üzerindeki satış noktasında, tüketicilere teknoloji ürünlerinde aradıkları herşeyi sunabilen Türkiye’nin en yaygın teknoloji perakendecisi TEKNOSA, aynı zamanda İKLİMSA ile lider klima ve kombi markalarını müşterileri ile buluşturmaktadır.

SELCO, hızla büyüyen TEKNOSA’nın lojistik yapısını, ‘bulunabilirlilik’, ’stok, depolama ve nakliye maliyeti’ kriterleri ile değerlendirdikten sonra, firmanın kurumsal vizyonunu ileri yıllarda da destekleyen optimum dağıtım şebekesi stratejisini oluşturdu. Bu stratejik planın ilk ayağı olan ana dağıtım merkezinin tasarımını da gerçekleştiren SELCO, projelendirme aşamasından başlayarak, TEKNOSA’nın bugün ve ilerideki ihtiyaçlarına uygun altyapısının oluşturulmasında önemli bir rol aldı. Tasarımın hayata geçirilme aşamasında da bulunan SELCO, tedarikçi seçimleri ve projenin uygulama safhalarındaki katkıları ile tasarımın doğru olarak hayata geçirilmesini sağladı.

TEKNOSA Tedarik Zinciri Direktörü Bülent İnel’in, “SELCO ile yaptığımız analiz ve tasarımlar, büyüyen işimizin lojistik altyapısının gelecek yıllarda iş hacimlerimize bağlı olarak lojistik yapımızın nasıl değişmesi ve tedarik zincirimizi nasıl yönetmemiz gerektiği ile ilgili bizlere ışık tutmuştur” olarak ifade ettiği düşüncelere katıldığını belirten TEKNOSA Lojistik Müdürü Nezih Alten ayrıca, “SELCO, sadece tedarik zinciri analizlerinde değil, oluşturulan çözümün en kritik yatırım kalemi olan yeni dağıtım merkezinin ekipman ve inşaat detay tasarımında da proje ekibimizin ayrılmaz bir parçası olarak rol almıştır. Ayrıca, ekipmanların seçiminden, sahadaki kurulumlarının denetlenmesine kadar geçen her adımda TEKNOSA adına projede çalışan ve uygulamaya geçişimizi ciddi olarak kolaylaştıran SELCO, depo yönetimini sağlayacak yeni nesil yazılımın geliştirilmesinde de katkıda bulunarak, modern dağıtım merkezimizin yönetiminin hızlı, hatasız ve optimum şekilde yapılmasını sağlamıştır.” diyerek SELCO’nun katkılarını özetlemiştir.


Benzer Referanslar