Müşteriler

TOROS TARIM

SELCO, Türkiye’nin Lider Gübre Üreticisine Danışmanlık Hizmeti Veriyor

Uçtan Uca Tedarik Zinciri Optimizasyonu [2019]

Üretim ve pazar payı itibarıyla Türkiye’nin en büyük bitki besini üreticisi olan TOROS TARIM, gübre alanında Türkiye’deki toplam kurulu üretim kapasitesinin %38’ine sahiptir. Ceyhan, Mersin ve Samsun’daki fabrikalarında ürettiği AN, CAN, DAP ve NPK gübrelere ek olarak, organomineral ve özel gübrelerin de üretimini gerçekleştiren TOROS TARIM, aynı zamanda yarımamullerini kendi tesislerinde üreterek, tedarik zincirinde dikey entegrasyona sahiptir. SELCO tarafından geliştirilen planlama ve optimizasyon çözümü sayesinde şirket karlılığını etkileyecek stratejik kararları hızlı ve doğru bir şekilde analiz eden TOROS TARIM, müşteri taleplerini tedarik zinciri maliyetlerini optimum düzeyde tutarak karşılamaktadır.

TOROS TARIM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan GÖRAL yapılan çalışmalar hakkındaki görüşlerini “Artan rekabet şartlarına daha güçlü ve çevik cevap verebilmek için stratejik kararların doğru ve hızlı alınması gereken bir dünyada çalışıyoruz. Kurumumuzun bu reflekse sahip olabilmesi analitik olmaktan geçmektedir. SELCO ile hayata geçirdiğimiz optimizasyon çözümü, şirketimizin planlama süreçlerinin dijitaleşmesini sağlamasının ötesinde, bilginin doğru kullanılmasını sağlayarak, tedarik zinciri içinde gizli kalan fırsatları açığa çıkarmış ve satın almadan üretime, envanter yönetiminden ürün dağıtımına kadar yayılan tedarik zincirimiz içindeki iş dinamiklerimizi verimli bir şekilde yönetmemizi sağlamıştır. Değişik iş stratejilerini hızlı bir şekilde analiz ederek, dinamik müşteri taleplerini optimum iş kârlılığı ile karşılayacak kabiliyete sahibiz.” şeklinde ifade etmektedir.
Daha fazla bilgi için...
IBM Case Study

3PL Seçim Danışmanlığı [2016]

Nakliye ve depolama operasyonlarının yönetimi için 3PL firma seçimi yapan TOROS TARIM firmasına, dış kaynak kullanımı için kurgulanan iş modelinin risk değerlendirmesinin yapan SELCO, 3PL seçim süreci için gerekli olan Teklif İsteme Dokümanı’nın içeriği ve proje takviminin oluşturulması konularında danışmanlık hizmeti vermiştir.


Benzer Referanslar