Müşteriler

TRAKYA CAM

TRAKYA CAM, tedarik zinciri yönetimini iyileştiriyor

Yeni Düzcam Fabrikası Yatırım Optimizasyonu [2017]

TRAKYA CAM, 480 Milyon TL'lik yatırımla Türkiye'deki Düzcam kapasitesini 1,9 milyon tona çıkaracak. SELCO tedarik zinciri dijital modellemesi ile, Şişecam grubunun yaptığı bu önemli yatırımın, talep ve tedarik zincirleri ile optimum uyum içinde olacağı optimum lokasyonu belirledi.
SELCO, yaptığı çalışma ile, TRAKYA CAM’ın yeni yatırımının optimum lokasyonunu, mevcut talep ve tedarik zinciri yapısı ile en uyumlu olacak şekilde belirledi. Optimizasyon teknikleri ile gerçekleştirilen çalışma ile, gelecekteki talep senaryolarına en verimli tepkiyi veren yatırım lokasyonu ve ürün-tesis atamaları belirlendi.

Türkiye Üretim ve Dağıtım Ağı Optimizasyonu [2014]

TRAKYA CAM, Türkiye’de üretilen ürünleri için, müşteri hedef hizmet seviyesini sağlayacak ve toplam maliyeti minimize edecek, optimum üretim hatlarını tespit etmek amacıyla SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.

Bu çalışma ile, fabrikaların kapsama alanları belirlenerek, müşterilerin besleneceği optimum fabrika lokasyonları ve ihracat yapılan ülkeler için de optimum çıkış limanları, optimizasyon yöntemi kullanılarak tespit edildi.

Avrupa Dağıtım Şebekesi Optimizasyonu [2014]

Türkiye düzcam pazarının lideri ve küresel pazarda öncü kimliğe sahip olan TRAKYA CAM, değişen iş dinamiklerine en verimli şekilde cevap verebilmek için, lojistik dağıtım şebekesini optimize etmek amacıyla SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.
Bu çalışma ile, TRAKYA CAM ’ın Avrupa’daki iş hedeflerini gerçekleştirmek için sahip olması gereken optimum depolama ve dağıtım modeli, optimizasyon araçları kullanılarak tespit edildi.

Sevkiyat Alanı Simulasyon Projesi [2013]

TRAKYA CAM , değişen dağıtım iş modelinin fabrika sevkiyat alanlarında yaratacağı etkiyi anlamak ve gerekli önlemleri tasarımlamak amacıyla SELCO’dan danışmanlık hizmeti almıştır. Trakya Cam’ın Türkiye’de bulunan 4 fabrikasının tesis içi ve rampa yönetim süreçleri analiz edilerek, simulasyon çalışması gerçekleştirilmiş, rampa alanlarının yönetimi için düşünülen modelde gerekli olan senaryolar incelenmiş, yeni iş modelinin rampalarda ve tesis içerisinde yaratabileceği problemler tespit edilmiş ve simülasyon sonuçları detaylı olarak analiz edilmiştir.


Benzer Referanslar