Müşteriler

TURKCELL

TURKCELL, lojistik faaliyetlerini tek merkezde toplarken, SELCO danışmanıydı.

Varlık Yönetimi Projesi [2006]

TURKCELL, tüm iş gereksinimlerini karşılayan varlık yönetim projesi kapsamında SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı. Proje kapsamında, planlama aşamasından sonraki bütün yaşam süreçlerinde yer alan fonksiyonel grupların iş akışlarını belirleyen ve operasyonel verimliliği sağlayan TURKCELL, tüm varlıkların yönetimini tek bir lojistik merkez altında topladı.

Varlık Yönetimi Projesi kapsamında SELCO, oluşturulan yeni lojistik süreçler ile ilgili kopuklukların belirlenmesi, iyileştirme önerilerinin verilmesi, süreç performans yönetimi, performans metriklerinin tanımlanması gibi katkılarda bulundu. Bunun dışında, depolama fonksiyonunun yeniden yapılandırılması için sunulan çözümleri değerlendirip, değişiklik önerileri ile birlikte uygun tasarımları yapan SELCO, depo yönetimi yazılımının tasarımı ve depo otomasyonu konularında da hizmet vererek, TURKCELL’in merkezi deposunun kurum ihtiyaçlarına uygun olarak hayata geçirilmesini sağladı. Proje ekipleri ile yaptığı çalışmalar haricinde, projenin ilerlemesini süreç ve performans yönetimi, lojistik tasarım, IT sistem gereksinimleri gibi değişik boyutlarda takip ederek kontrolörlük görevini de yapan SELCO proje ekibi, ülkemizin lider mobil iletişim firması TURKCELL’in bu kritik yapılanma projesinde yeralmanın haklı gururunu taşımaktadır.

TURKCELL Teknik Satınalma ve Depo Yöneticisi Candan Asil, projelerine verdiğimiz katkıyı “Sahip olduğumuz kaynakları daha etkin kullanmak, verimli ve maliyet duyarlı operasyonlar yürütmek amacıyla gerçekleştirilen ‘Varlık Yönetimi Projesi’ kapsamında çalışmalarımızı dışarıdan denetleyen, riskleri tanımlayabilen ve gerektiğinde operasyonel bazda yol gösterebilen bir uzmanlığa ihtiyaç duyduk. SELCO, süreç yönetimi, lojistik ve IT yetkinlikleri ile projemize katkıda bulunmuş, kurum dışındaki partiler ile olan ilişkilerimizde daha hızlı karar almamızı sağlayarak, önümüze daha güvenli bakabilmemizi sağlamıştır” olarak aktarmaktadır.


Benzer Referanslar