Müşteriler

UNILEVER

UNILEVER, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi projelerinde SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı

Üretim ve Dağıtım Şebekesi Optimizasyonu [2015]

Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden biri olan ve Türkiye’de sürdürdüğü yatırım atağıyla, pazardaki etkinliğini ve payını sürekli artıran UNILEVER, stratejilerine cevap verecek en uygun dağıtım şebekesi tasarımını belirlemek üzere SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.

Yapılan çalışma sayesinde Türkiye coğrafyasındaki müşterilerine yüksek seviyede hizmet verecek ve en uygun maliyet yapısına sahip olacak optimum dağıtım şebekesinin detayları belirlendi. Bölgede kurulması gereken fabrika lokasyonları, lojistik dağıtım merkezi sayıları ve lokasyonları, kapsanan müşteri bölgeleri, nakliye modları ve maliyetleri, optimizasyon yazılımı kullanılarak kurulan “Şebeke Optimizasyon Modeli” ile tespit edildi. Öngörülen büyüme projeksiyon değerleri modele beslenerek duyarlılık analizleri yapıldı. Farklı envanter, depolama ve nakliye stratejileri farklı senaryolarda test edilerek, taktiksel seviyedeki değişikliklerin dağıtım şebekesine etkileri analiz edildi. Bu farklı senaryolar toplam maliyet ve katedilen mesafe bazında karşılaştırılabildi.

Aynı anda yapılan başka bir çalışma ile, SELCO yeni kurulacak dağıtım merkezinin tasarımı ve işletme modelinin seçimine yönelik danışmanlık hizmetlerini de verdi. SELCO, uzmanlıkları ile, UNILEVER firmasının tedarik zinciri yönetiminde doğru tercihleri yapmasına destek vermeye devam edecektir.


3PL Seçimi [2015]

SELCO, UNILEVER firmasının yeni lojistik iş modelinin en önemli aşamalardan biri olan depolama fonksiyonunun dış kaynak kullanımına geçişinde danışmanlık hizmeti verdi.


UL İran Depo Tasarımı [2015]

SELCO, UNILEVER firmasının 2016 senesi içinde devreye alacağı yeni Iran Lojistik Merkezinin tasarımını gerçekleştirdi.


Gebze Depo ABC Sisteminin Oluşturulması [2005]

Gebze Ana Depo operasyonlarının ‘Aktivite Bazlı Muhasebe’ sistemine aktarılması için kavramsal tasarımın oluşturulması


GTM projesi [2003]

UNILEVER Türkiye’nin 2004 ve sonrasındaki pazar stratejilerinin hayata geçirilmesinde kurulacak lojistik altyapısının tasarımı için 37 adet distribütörün lojistik verimliliğinin eleman, ekipman, araç ve depolama konusunda analiz edilmesi


SAP APO DP & SNP Projesi [2002]

Ev, Kişisel Bakım ve Gıda kategorilerinde “Entegre ve Optimize Tedarik Zinciri” oluşturma hedefine iki sene önce “Harmony” projesi ile başlayan UNILEVER, “talep planlama, malzeme planlama, üretim ve kısıtlı kaynak planlama sistemlerini” Nisan 2003 sonu itibariyle devreye alarak yolculuğunun ilk bölümünü tamamladı.

SAP APO sistemi dahilinde olan Demand Planning, Supply Network Planning ve CTM (Capable-to-Match) modüllerinin kurulumu ile satınalma, üretim, depolama, nakliye operasyonlarında ileri planlama kabiliyetlerine kavuşan UNILEVER, tüm kullanıcılarını SAP R/3, SAP BW ve SAP APO entegrasyonu ile tek bir sistem altında birleştirerek, tedarik zinciri planlama sürecinin her seviyesinde değer yaratmayı amaçlamaktadır.Geçmiş data ve kısıtları kullanan Demand Planning modülünün oluşturduğu doğru ve hassas talep tahminleri, gerçek zamanlı stok ve satış bilgileri ile Supply Network Planning ve (CTM) modüllerine beslenmekte, tedarikçi, üretim tesisleri ve depo kısıtları kullanılarak, orta ve uzun vadeli üretim planları ile malzeme ihtiyaçları çıkarılmaktadır. Planlama sistemini destekleyen simulasyon ortamı sayesinde, değişken talep ve üretim kısıtlarının tedarik zinciri üzerindeki etkileri, senaryolar ile hızlı ve doğru bir şekilde incelenmektedir.

FMCG sektöründe Türkiye’de olduğu kadar dünyada da bir ilke imza atan Harmony Projesi’nin Lideri Dilşat Uyguroğlu’nu dinleyelim: “Çok zorlu ve de keyifli bir maratondan yüzümüzün akıyla çıkmanın haklı gururunu SELCO ile paylaşıyoruz. Kendi ekibimize ve yerli danışmanlarımıza olan güvenimiz meyvelerini çok çabuk verdi. Kısa bir sürede ülkemizin ve bölgemizin bu seviyede bilgi birikimine sahip ilk ve tek ekibini oluşturduk. FMCG dünyasında APO-CTM’ın bu boyutlarda kullanılması ile bir ilki gerçekleştirmenin sancılarını hep beraber çektik. Pek çok konuyu kendi ekibimizin ve ortaklarımızın çabalarıyla öğrendik, uyguladık ve öğrettik. Bugün, geriye dönüp baktığımızda, sadece projenin son 10 aylık döneminde ortaya çıkan ve çözülen irili ufaklı tüm sorunları ve aksiyonları kaydettiğimiz dosyamız ciddi bir referans oluşturmaktadır. Sabırları ve profesyonellikleri için tüm SELCO ekibine teşekkür ederiz. Uzun vadeli stratejik hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak projelerden biri olan Harmony'de oluşturduğumuz bilgi ve tecrübe birikimini, diğer UNILEVER şirketlerinde gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalarda da kullanmak istiyoruz. Başka başarılı projelerde görüşmek dileğiyle…”


Gebze Depo Check-up Projesi [2000]

5 yıllık stratejik depo planlarına referans olması ve dağıtım merkezi hizmetlerinin iyileştirilmesi için ‘Depo Check-up & Geliştirme Programı


Benzer Referanslar