Müşteriler

VAKKO

VAKKO, Lojistik Merkezi’ndeki Operayonları SELCO ile Geliştirdi

Esenyurt Lojistik Merkezi Operasyon Geliştirme Projesi [2020]

VAKKO gelecekteki iş hacim ve dinamiklerine hizmet verebilecek bir tesise sahip olabilmek için SELCO’dan Esenyurt üretim ve lojistik merkezinin operasyon tasarımının değerlendirilmesi için danışmanlık hizmeti aldı. Çalışma, lojistik merkezindeki süreç ve ürün akış analizlerinin, alan ve insan kaynakları ile optimum şekilde eşlenerek, VAKKO'nun bugün ve gelecekteki iş ihtiyaçlarına uyumunu sağladı.
SELCO, proje çalışması içinde Esenyurt Üretim ve Lojistik Merkezi içindeki tüm lojistik iş akışlarını analiz ederek, tesis hacminin daha verimli kullanılmasını, ürün akışlarının da daha yalın olmasını sağlayan yerleşim değişikliklerini tasarımladı. Ayrıca, geliştirilen analitik model ile, VAKKO’nun dönemsel ya da gelecek yıllardaki iş hacimlerinin yaratacağı kaynak planını proaktif olarak yöneteceği bir platform yaratıldı. Dağıtım süreçlerinin analizi ile, mağaza dağıtımlarındak maliyeti azaltacak stratejiler ve operasyonel çözümler belirlendi.


Benzer Referanslar