Hizmetler

Şartname Oluşturma

Depo ya da dağıtım merkezlerinin kavramsal ve detay tasarımları gerçekleştirildikten sonra, uygulamayı gerçekleştirilecek üstlencilerin seçilmesi gerekmektedir. Uygulamayı üstlenecek doğru tedarikçilerin seçimi, yapılacak işi doğru olarak tarifleyen şartnameler ile mümkündür.

SELCO, kullanılacak depo ekipmanları, malzeme taşıma ekipmanları, raf ekipmaları, yazılım ve IT donanım ekipmanları ile ilgili şartnameleri oluştururken, tüm sürecin uyumlu çalışmasını sağlayan, satınalma maliyeti kadar sahiplenme maliyetini de ön plana çıkaran bir sistem bakışından faydalanmaktadır.DAĞITIM MERKEZİ LOJİSTİĞİ REFERANSLARI