Hizmetler

Satın Alma Hizmetleri

Satın alma yapıları, son yıllarda artan rekabetin sonucu olarak, artan verimlilik ve daha fazla tasarrufun yanı sıra, gelişmiş veri ve analitik tekniklerini kullanarak yeni iş modelleri oluşturmaya başladı. İşletmelerin müşterilerine karşı daha çevik ve duyarlı olmalarını sağlayan bu süreç değişimleri, şirketlerin karlılığını arttırmada, tedarik zinciri ve proje yönetimindeki belirsizlikleri yönetmede, stratejik bir öneme sahip oldu.
SELCO, müşterilerinin verimli tedarik stratejileri geliştirmelerini ve satın alma iş süreçlerinin dijital dönüşümünü sağlayarak, rekabet güçlerini arttıracak hizmetleri sunmaktadır. Verdiğimiz hizmetleri şu ana başlıklar ile ifade edebiliriz:


  • satınalma süreçlerinin analiz edilerek etkin kaynak kullanımının sağlanması

  • stratejik ve operatif satınalma süreçlerinin incelenerek yalınlaştırılması

  • harcama analizi yaparak etkin kategori yönetiminin sağlanması, hammadde fiyatlarının ve proje toplam satınalma maliyetlerinin azaltılması

  • tedarikçi kontrat yönetimi ve performans yönetimi stratejilerini etkinleştirerek, satınalma risk yönetiminin sağlanması

  • satınalma organizasyonlarının dijital dönüşüm süreçlerinin yol haritalarının çıkartılması ve uygulanması

TEDARİK ZİNCİRİ DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI