Hizmetler

Satın Alma Hizmetleri

Satın alma yapıları, son yıllarda artan rekabetin sonucu olarak, artan verimlilik ve daha fazla tasarrufun yanı sıra, gelişmiş veri ve analitik tekniklerini kullanarak yeni iş modelleri oluşturmaya başladı.
İşletmelerin müşterilerine karşı daha çevik ve duyarlı olmalarını sağlayan bu süreç değişimleri, şirketlerin karlılığını arttırmada, tedarik zinciri ve proje yönetimindeki belirsizlikleri yönetmede, stratejik bir öneme sahip oldu.
SELCO, müşterilerinin verimli tedarik stratejileri geliştirmelerini ve satın alma iş süreçlerinin dijital dönüşümünü sağlayarak, rekabet güçlerini arttıracak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • satınalma süreçlerinin analiz edilerek satınalma organizasyonunuzun olgunluk analizinin yapılması

  • satınalma organizasyonlarının dijital dönüşüm süreçlerinin yol haritalarının çıkartılması ve uygulanması

  • satınalma süreçlerinizde iyileştirme alanlarınızın belirlenmesi,uygulama projelerinin yol haritalarının belirlenmesi ve ekibiniz ile birlikte hayata geçirilmesi

  • stratejik ve operatif satınalma süreçlerinin incelenerek , katma değer yaratmayan ve tekrar eden süreçlerin dijital dönüşüm programları ile yalınlaştırılması

  • harcama analizi yapılması, çalışan ve yönetici raporlarının oluşturulması, izlenmesi gereken stratejilerin ekibinizle birlikte yorumlanması

  • etkin kategori yönetiminin sağlanması için tedarikçi veritabanı analizlerin yapılması, pazar analizleri ve strateji tasarımı

  • e-ihale çeşitlerinin örneklerle birlikte anlatımı, örneklerle uygulanması, toplam satınalma maliyet analizinin nasıl yapılabileceği örnekli anlatımı

  • tedarikçi kontrat yönetimi ve satınalma risk yönetiminin sağlanması,

  • çalışılacak tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi ve performans yönetimi stratejilerinin etkinleştirilmesi  • TEDARİK ZİNCİRİ DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI