Hizmetler

Stratejik Şebeke Tasarımı

Şebeke optimizasyonu, tedarik/ üretim kararları, dış kaynak/vergi fırsatları, depo ve nakliye alternatifleri ile diğer yönetim alternatiflerini, ileri optimizasyon tekniklerini kullanarak, kurumların sahip oldukları kaynakları, maliyet ve karlılılk kriterleri açısından daha başarılı olarak yönetmelerini sağlayan bir tedarik zinciri stratejisidir.

Gerçekleştirilen bu tip (network) şebeke tasarımı çalışmaları firmaların tedarik zinciri maliyetleri konusunda farkındalığını arttırarak, gizli fırsatları yakalamalarını sağlamaktadir. ‘Gizli firsatlar’ olarak nitelendirdiğimiz ve %5-15 arasinda toplam maliyet tasarrufu sağlayacak olan bu çözümleri yakalamak için ise gerekli optimizasyon yazılımlarına sahip olmak, tek başına yeterli degildir. Optimum çözümlerin bulunması, ileri planlama yazılımlara sahip olmanın ötesinde ciddi bir tedarik zinciri mühendisliği deneyimi ve uzmanlığı gerektirmektedir.

SELCO, sahip oldugu tedarik zinciri uzmanlığı ve optimizasyon araçları ile ilk etapta müşterilerinin tedarik zinciri maliyetlerine mutlak hakim olmalarını sağladiktan sonra senaryolar ile maliyeti optimize eden ve değişkenliklerden en az etkilenen tedarik zinciri çözümünü belirlemektedir.

Optimum çalışma parametrelerinin sunulduğu grafiksel çıktıların arkasında, kapsamlı bir maliyet, arz ve talep veri bankası ve maliyet-değer analizlerini yapan optimizasyon algoritmalari vardır. Bu algoritmaları kullanan yazılımlar, yeni kazandırılan kabiliyetler ile firmanin tüm tedarik zincirini ilk halkadan son halkaya kadar modellenip optimize edebilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu tür network tasarımı çalışmaları ile; üretim lokasyonlarının tespiti, dağıtım merkezlerinin ve depoların sayı ve lokasyonlarının tespiti, müşteri kapsama alanının ve nakliye metodlarının (deniz, kara, demiryolu) tespiti ve karbon ayak izi network optimizasyonu çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir.

Referanslar:
Arçelik
BP
Carrefoursa
Daikin
Kale Seramik
Mey Diageo
Paşabahçe
Teknosa
Trakya Cam
UnileverTEDARİK ZİNCİRİ DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI