Hizmetler

Sürdürülebilirlik

Gezegenemizi koruyan sürdürülebilir bir ekonomik düzene geçmek zorundayız. İşletmelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini rehber olarak alıp iş stratejilerinin bir parçası haline getirmeleri ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmaları gerekmektedir. İklim değişikliği, sosyal adalet ve daha fazla kapsayıcılık talepleri, rekabeti yeniden tanımlıyor. Rekabet edebilmek için yeni iş stratejisinin sürdürülebilirlik unsurlarını içerecek şekilde oluşturulması gerekiyor. Yeni iş stratejisinin hayata geçirilmesi de tedarik zincirinin dönüştürülmesini gerekli kılıyor.
SELCO, işletmelerin sürdürülebilir iş stratejisine hizmet edecek tedarik zinciri stratejisi oluşturmalarını, tedarik zincirindeki tüm süreçlerin uçtan uca sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak yönetilmesini sağlayacak adımların belirlenmesi kapsamında hizmetler sunmaktadır:


  • uçtan uca tedarik zinciri süreçlerinin etik, ekolojik ve ekonomik açıdan oluşturulması ve küresel standartlara uyum sağlayacak en iyi uygulamalar baz alınarak değerlendirilmesi için “tedarik zinciri sürdürülebilirlik olgunluk analizi”nin yapılması

  • tedarik zincirinin standartlarını karşıladığını gösteren belgelerin ve sertifikaların belirlenmesi

  • tedarik zincirinin mükemmelliğine giden adımların yürütülmesinde rehberlik edecek ana performans kriterlerinin ve tedarik zinciri iş metriklerinin belirlenmesi


Müşterilerimizin sürdürülebilir zorluklar karşısında dönüştürücü güçlerine güveniyoruz ve bu yolculukta operasyonel verimlilik konusunda 20 yıllık birikimi olan bir firma olarak katkı vermeye hazırız.TEDARİK ZİNCİRİ DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI