Hizmetler

Tedarik Zinciri Optimizasyonu

Firmaların yönetmek zorunda oldukları tedarik zinciri süreçleri, tedarik, stok, üretim, envanter ve depolamadan olusan bes kritik boyuta sahiptir ve her biri ile ilgili bagımsız alınan sözde “optimum” kararlar, çogunlukla sistemin genel performansını olumsuz etkileyen unsurlar barındırır. Ayrıca, geçmiste tasarımlanan yapılar, degisen is sartları ve rekabet unsurları yüzünden, bugününüzü daha maliyetli olarak yönetmenize de yol açabilir.

Hızla degisen rekabet sartları, sirket birlesmeleri, yeni pazarlar ve özetle ’yeni sartlara uyma baskısı’, geçmiste daha uzun dönemli olarak yapılan sebeke optimizasyonu çalısmalarını daha seri, daha az aralıklarla yapılmasını gerektirmektedir. Gerçeklestirilen bu tip çalısmalar firmaların tedarik zinciri maliyetleri konusunda farkındalıgını arttırarak, gizli fırsatları yakalamalarını saglamaktadır.

‘Gizli fırsatlar’ olarak nitelendirdigimiz ve %5-15 arasında toplam maliyet tasarrufu saglayacak olan bu çözümleri yakalamak için ise gerekli optimizasyon yazılımlarına sahip olmak, tek basına yeterli degildir. Optimum çözümlerin bulunması, ileri planlama yazılımlara sahip olmanın ötesinde ciddi bir tedarik zinciri mühendisligi deneyimi ve uzmanlıgı gerektirmektedir.

SELCO, sahip oldugu tedarik zinciri uzmanlıgı ve optimizasyon araçları ile ilk etapta müsterilerinin tedarik zinciri maliyetlerine mutlak hakim olmalarını sagladıktan sonra senaryolar ile maliyeti optimize eden ve degiskenliklerden en az etkilenen tedarik zinciri çözümünü belirlemektedir. Optimum çalısma parametrelerinin sunuldugu grafiksel çıktıların arkasında, kapsamlı bir maliyet, arz ve talep veri bankası ve maliyet-deger analizlerini yapan optimizasyon algoritmaları vardır. Bu algoritmaları kullanan yazılımlar, yeni kazandırılan kabiliyetler ile firmanın tüm tedarik zincirini ilk halkadan son halkaya kadar modellenip optimize edebilmesine olanak saglamaktadır.

Kapsamlı modellemelerin sayesinde, dagıtım sebeke tasarımları, talep tahmin planları, malzeme tedarik planları, kısa ve orta vadeli üretim planları ve dagıtım planları aynı optimizasyon kosumu içinde belirlenebilmektedir. Stok tutma politikaları (siparise üretim ya da stoga üretim) ve ürün stok seviyelerinin de aynı anda hesaplanması ile isletme sermayesinin ihmal edilemeyecek bir kısmını olusturan, envantere baglı finans kaynaklarının da, optimum sekilde kullanılması garanti altına alınmaktadır.

İleri tedarik zinciri simülasyon teknigi ile uygulanması düsünülen senaryoların sistem dinamikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve degisen is sartlarına en uygun tedarik zinciri çözümlerinin seçilmesi, ayrıca saglanmaktadır.

Referans:
Arçelik
Carrefoursa
Korozo
Paşabahçe
Toros Tarım
TRAKYA CAM
UnileverTEDARİK ZİNCİRİ DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI