Hizmetler

Tedarik Zinciri Planlama Yazılımları

Tedarik zinciri operasyonları arasında senkronizasyonun sağlanması tedarik zinciri planlamasını gerekli kılmaktadır. Üretim miktarlarının dağıtım planlarına cevap vermesi, nakliye hacimlerinin, sipariş büyüklüğü ve araç dinamiklerine bağlı olması, satınalma siparişlerinin, üretim planlarına göre yapılması, müşteri hizmet seviyelerinin ciroyu ve envanter politikalarını etkilemesi, stok hedeflerinin ise sevk hacmi ve sevkiyat zamanlarını etkilemesi gibi değişik operasyonların birbirleri üzerindeki etkisinin yönetilme zorluğu, üst düzey yöneticilerin optimizasyon talepleri ile daha da artmaktadır. Tedarik zinciri optimizasyonu, ileri matematiksel modelleme tekniklerinin, özel tasarımlanmış yazılımlar vasıtasıyla kullanılmasını içerir, ki çözüm teknolojisi yanında, yazılım arayüzleri ile sistem dinamiklerinin doğru modellenmesi başarılı çözümün diğer unsurlarıdır.

SELCO, sahip olduğu tedarik zinciri uzmanlığı ve optimizasyon araçları ile ilk etapta müşterilerinin tedarik zinciri maliyetlerine mutlak hakim olmalarını sağladıktan sonra senaryolar ile maliyeti optimize eden ve değişkenliklerden en az etkilenen tedarik zinciri çözümünü belirlemektedir. SELCO, tedarik zinciri planlaması konusunda, dünyadaki en son teknoloji ve kanıtlanmış performansa sahip çözümlerin ülkemizdeki iş ortağıdır.

Örnek Projeler:
Arçelik
Aygaz
Carrefoursa
Toros Tarım
Unilever
MediamarktYAZILIM DANIŞMANLIĞI REFERANSLARI