Hizmetler

Tedarikçi Değerlendirme & Seçimi

Oluşturulan tasarımı hayata geçirebilecek firmaların seçilmesi, ihaleye davet edilmesini, tekliflerin teknik/ekonomik değerlendirmesini ve seçime yönelik tarafınıza verilecek tavsiyeleri kapsar.

SELCO, proje rayiç bedelini belirlemesine karşın, tedarikçi firmalar ile yapılacak pazarlıkları üstlenmeyi değil, projenizin detaylı fiyatlandırma analizini yaparak, ekonomik bedelin oluşturulması yönünde bilgi vermeyi tercih etmektedir.DAĞITIM MERKEZİ LOJİSTİĞİ REFERANSLARI