Hizmetler

Tesis Yerleşim Planlaması

Firma hayatındaki en önemli kararlardan biri olan tesis yerleşim planlaması konusunda, mühendislik ve mimari gruplar ile beraber çalışan SELCO, kurumların vizyonunu yansıtan, etkin malzeme akışı, malzeme ve bilgi kontrolü ve düzenli bir çalışma ortamı sağlayan tasarımların oluşmasına katkıda bulunur.

SELCO, simülasyon ve diğer ileri mühendislik araçlarını kullanarak
• İnsan, ekipman, hacim ve enerji kaynaklarını etkili olarak kullanan
• Yatırım ve işletme maliyetlerini minimize eden
• Kullanım ve bakım faaliyetlerini basitleştiren
• İş emniyeti ve çalışan sağlığına önem veren
tesis yerleşim planlamasını gerçekleştirmektedir.

Tesis tasarımı çalışmaları kapsamında;
• fabrika arazisi yerleşim tasarımına destek verilmesi, araç manevra alanlarının ve trafik akışının düzenlenmesi
• fabrika tesis içi genel yerleşim tasarımının yapılması, mevcut yapılmış tasarım çalışmalarının değerlendirilmesi
• malzeme, yarı mamul ve ürün akış analizlerinin yapılması, malzeme taşıma sistemi ekipman seçimlerinin ve yerleşiminin gerçekleştirilmesi
• montaj hattı ölçüleri, yerleşimi, istasyon sayıları ve besleme hatları tasarımının yapılması
• malzeme stok alanlarının belirlenmesi, depolama sistemleri ekipman seçimlerinin yapılması
• malzeme taşıma sistemlerinin belirlenmesi, malzeme taşıma ekipmanlarının tasarımı
• oluşturulan tesis tasarımının statik ve dinamik simülasyon araçları yardımı ile modellenmesi, kapasite ve darboğaz analizlerinin gerçekleştirilmesi
• tesis tasarımının mimari projeye aktarılmasına destek verilmesi
gerçekleştirilmektedir.TESİS TASARIM LOJİSTİĞİ REFERANSLARI