Eğitim

APICS
APICS, tedarik zinciri ve operasyon yönetimi alanında dünyada önde gelen profesyonel kuruluştur. Araştırma, eğitim ve belgelendirme programları ile bireysel ve kurumsal tedarik zinciri performansını ve yetkinliklerini geliştirmeyi hedefler.
1957 yılında, 20 üretim kontrol yöneticisinin bir araya gelmesiyle “American Production and Inventory Control Society – Amerikan Üretim ve Envanter Kontrol Derneği” olarak kurulmuştur.
Günümüzde 100’den fazla ülkede, 45.000 üyesi ve 300 iş ortağı bulunmaktadır. SELCO, APICS Türkiye Kanalı İş Ortağı'dır.

APICS Ürünleri ve Hizmetleri
• Profesyonel Üyelik
• Araştırma ve Yayınlar
• Eğitim
• Belgelendirme
• Etkinlikler
• APICS SCOR

CPIM
Tipik bir CPIM sınıf içi eğitimi süresi 5 gündür. Eğitim dili İngilizcedir.
Online eğitim seçeneği mevcuttur. Online Learning System demosu için tıklayınız.
CPIM, iki bölüme ayrılmış beş modülden oluşur.
• CPIM Bölüm 1 – Modül 1: Basics of Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri)
• CPIM Bölüm 2 – Modül 1: Strategic Management of Resources (Kaynakların Stratejik Yönetimi)
• CPIM Bölüm 2 – Modül 2: Master Planning of Resources (Kaynak Planlama)
• CPIM Bölüm 2 – Modül 3: Detailed Scheduling and Planning (Detaylı Çizelgeleme ve Planlama)
• CPIM Bölüm 2 – Modül 4: Execution and Control of Operations (Operasyon Yürütme ve Kontrol)

CSCP
Tipik bir CSCP sınıf içi eğitim süresi 40saattir. Eğitim dili İngilizcedir.
Online eğitim seçeneği mevcuttur. Online Learning System demosu için tıklayınız.
APICS CSCP içeriği aşağıdaki üç ana alanı kapsar.
• APICS Supply Chain Design (Tedarik Zinciri Tasarımı)
• APICS Supply Chain Planning and Execution (Tedarik Zinciri Planlama ve Yürütme)
• APICS Supply Chain Improvement and Best Practices (Tedarik Zinciri İyileştirme ve En İyi Uygulamalar)

CLTD
Tipik bir CLTD sınıf içi eğitim süresi 4 gündür. Eğitim dili İngilizcedir.
Online eğitim seçeneği mevcuttur. Online Learning System demosu için tıklayınız.
CLTD içeriği aşağıdaki alanları kapsar.
• Lojistik ve Tedarik Zinciri Genel Bakış
• Kapasite Planlama ve Talep Yönetimi
• Sipariş Yönetimi
• Envanter ve Depo Yönetimi
• Taşımacılık
• Küresel Lojistik
• Lojistik Şebeke Tasarımı
• Ters Lojistik ve Sürdürülebilirlik

SCOR-P
Tipik bir SCOR-P eğitim süresi 3 gündür. Eğitim dili İngilizcedir. APICS, diğer sertifikasyonlardan farklı olarak, SCOR-P sınavına katılabilme hakkı kazanabilmek için standartlaştırılmış formattaki SCOR-P eğitiminin başarıyla tamamlanmasını şart koşmaktadır.
SCOR-P eğitimi iki bölümden oluşur.
• SCOR Yapısı (2 gün)
• SCOR Proje Uygulaması (1 gün)

CPIM

APICS CPIM (Certified in Production and Inventory Management) programı, dünya çapında üretim ve envanter kontrolü standardını belirleyen olarak tanınır. CPIM sertifikasyonu, üretim ve envanter yönetimi alanlarındaki yetkinliği test eden iki sınavın başarılı skor ile tamamlanması neticesinde kazanılır.

Sınav Sayısı: İki

Sınav Şekli: Bilgisayar temelli test; her sınav çoktan seçmeli 150 sorudan oluşur. Sınav süresi 3,5 saattir. Dili İngilizcedir.

Sınav Merkezi: Pearson VUE

Sınava Katılabilme Koşulu: CPIM sınavını almak için koşul veya iş deneyimi gereksinimi yoktur.

Sınav İçeriği: Sertifikasyonu kazanmış olmak, iki bölüme ayrılmış beş modülden oluşan CPIM üzerinde yetkinlik sahibi olunduğunu ispatlar:
• CPIM Bölüm 1 – Modül 1: Basics of Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri)
• CPIM Bölüm 2 – Modül 1: Strategic Management of Resources (Kaynakların Stratejik Yönetimi)
• CPIM Bölüm 2 – Modül 2: Master Planning of Resources (Kaynak Planlama)
• CPIM Bölüm 2 – Modül 3: Detailed Scheduling and Planning (Detaylı Çizelgeleme ve Planlama)
• CPIM Bölüm 2 – Modül 4: Execution and Control of Operations (Operasyon Yürütme ve Kontrol)

CPIM Sınav Detayları:
• Sınavlar yıl boyunca alınabilir.
• Sınav hakkı kazanılmasından itibaren altı ay içerisinde sınav randevuları alınmalıdır.


CSCP

APICS CSCP (Certified Supply Chain Professional) programı büyük resme yönelik geniş bir bakış sağlar. Şirketin iç operasyonlarının ötesindeki, tedarikçilerden şirkete, şirketten son tüketiciye kadar tüm tedarik zincirine uzanan aktiviteleri ve bu aktivitelerin şirketin değer zinciri hedeflerini maksimize edecek şekilde nasıl entegre edilebileceğine dair konuları kapsar.

Sınav Sayısı: Bir

Sınav Şekli: Bilgisayar temelli test; sınav çoktan seçmeli 150 sorudan oluşur. Sınav süresi 3,5 saattir. Sınav dili İngilizcedir.

Sınav Merkezi: Pearson VUE

Sınava Katılabilme Koşulu: APICS CSCP sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki kriterlerinden herhangi birini sağlayabilmesi gerekmektedir:
• 3 yıl ilişkili iş deneyimi,
• Lisans eğitim derecesi veya lisans denkliğine sahip derece,
• Geçerli CPIM, CTL, CLTD, CFPIM, CIRM, SCOR-P, C.P.M., CSM veya CPSM sertifikası

Sınav İçeriği: APICS CSCP içeriği aşağıdaki üç ana alanı kapsar:
• APICS Supply Chain Design (Tedarik Zinciri Tasarımı)
• APICS Supply Chain Planning and Execution (Tedarik Zinciri Planlama ve Yürütme)
• APICS Supply Chain Improvement and Best Practices (Tedarik Zinciri İyileştirme ve En İyi Uygulamalar)

CSCP Sınav Detayları: CSCP sınavı Türkiye’de yetkili sınav merkezlerinde randevu talep edilerek gerçekleştirilebilmektedir.


CLTD

APICS CLTD (Certified in Logistics, Transportation and Distribution) eğitimi lojistik profesyonellerinin yenilikçi lojistik stratejilerinin ve kavramlarının hayata geçirilmesine dair yetkinlik kazanmalarını sağlar. CLTD sertifikasyonu bu uygulamalara dair yetkinlikleri belgeler.

Sınav Sayısı: Bir

Sınav Şekli: Bilgisayar temelli test; sınav çoktan seçmeli 150 sorudan oluşur. Sınav süresi 3.5 saattir. Sınav dili İngilizcedir.

Sınav Merkezi: Pearson VUE

Sınava Katılabilme Koşulu: APICS CLTD sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki kriterlerinden herhangi birini sağlayabilmesi gerekmektedir:
• 3 yıl ilişkili iş deneyimi,
• Lisans eğitim derecesi veya lisans denkliğine sahip derece,
• Geçerli CTL, CSCP, CPIM, CFPIM, CIRM, SCOR-P, C.P.M., CSM veya CPSM sertifikası

Sınav İçeriği: CLTD sertifikasyonu lojistik, taşımacılık ve dağıtım alanlarında çalışan profesyonellerin bilgi standartları ve en iyi uygulamalar üzerine gelişimini sağlar. CLTD içeriği aşağıdaki alanları kapsar:
• Lojistik ve Tedarik Zinciri Genel Bakış
• Kapasite Planlama ve Talep Yönetimi
• Sipariş Yönetimi
• Envanter ve Depo Yönetimi
• Taşımacılık
• Küresel Lojistik
• Lojistik Şebeke Tasarımı
• Ters Lojistik ve Sürdürülebilirlik

CLTD Sınav Detayları:
• Sınavlar yıl boyunca alınabilir.
• Sınav hakkı kazanılmasından itibaren altı ay içerisinde sınav randevuları alınmalıdır.


SCOR-P

SCOR-P sertifikasyonu, eğitim ve sınav olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eğitimin başarıyla tamamlanması ardından, sınav merkezinde başarılı skor ile sınavın tamamlanması neticesinde sertifikasyon gerçekleşir.
SCOR-P sertifikasyonu, katılımcıların SCOR modeli yapısı üzerine aşağıdaki çalışmalara dair yetkinlik kazandığını belgeler:
• Performans metriklerinin standardize edilmesi,
• Hangi aktivitelerin, nerede ve nasıl gerçekleştirileceğine dair süreç tasarımı yapılması,
• Tedarik Zinciri performansını etkileyen en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi,
• Kritik tedarik zinciri kaynaklarının yönetimi,

Sınav Sayısı: Bir

Sınav Şekli: Bilgisayar temelli test; sınav çoktan seçmeli 60 sorudan oluşur. Sınav süresi 2 saattir. Sınav dili İngilizcedir.

Sınav Merkezi: Pearson VUE

Sınava Katılabilme Koşulu:
SCOR-P sertifikasyon eğitiminin ve sınavının kaydı ve bedeli bir aradadır. Sınava katılabilmek için eğitimi başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Sınavı tekrar almak isteyen adaylar, eğitime tekrar katılmaksızın ayrıca ek sınav ücretiyle sadece sınava tekrar kayıt olabilirler.

Sınav İçeriği: Sınav içeriği SCOR-P eğitim içeriği ile uyumludur. SCOR uzmanları tarafından hazırlanır ve denetlenir. Sınav soruları, SCOR-P eğitim içeriği ve SCOR-P kaynak referans bilgileri temel alınarak, psikometrik kalibrasyon yöntemiyle seçilerek yöneltilir.
• SCOR Yapısı (Sınav Skorunun %40’ı): Temel Kavramlar, Süreçler, Performans Metrikleri, En İyi Uygulamalar ve Yetkinlikler
• SCOR Projesi (Sınav Skorunun %60’ı): Temel Kavramlar, Pre-SCOR, Kapsam, Konfigürasyon, Optimizasyon ve Devreye Alma uygulamaları

SCOR-P Sınav Detayları:
• Sınavlar yıl boyunca alınabilir.
• APICS ölçekli skorlama metodolojisi kullanır. Soruların diğer adaylarca doğru cevaplanma oranlarına dayanan zorluk katsayılarına göre soru havuzundan dinamik olarak seçilen sorulardan oluşur. Böylece farklı soru setleri cevaplandıran adayların skorlarının denkliği sağlanır.
• Eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından sınav hakkı kazanılır. Sınav hakkının kazanılmasından itibaren iki ay içerisinde sınav randevuları alınmalıdır.