Eğitim

ASCM
The Association for Supply Chain Management (ASCM), tedarik zinciri organizasyonel dönüşümü, inovasyon ve liderlikte dünyada en önde gelen profesyonel organizasyondur. Tedarik zinciri yönetimine yönelik kar amacı gütmeyen en büyük kurum olan ASCM, dünyadaki şirketleri tedarik zincirinin tüm yönleriyle bir düşünce liderliği ile birbirine bağlayan tarafsız bir ortaktır. ASCM, 60 yıllık bir APICS sertifikası ve eğitimi temeli üzerine kurulmuştur. Günümüzde, ASCM, şirketlerin tedarik zincirlerini optimize etmelerini, rekabet avantajlarını korumalarını ve finansal sonuçlarını olumlu yönde etkilemelerini sağlayan yeni ürünler, hizmetler ve ortaklıklar ile sektördeki yenilikçiliğe liderlik etmektedir.
SELCO ASCM Türkiye iş ortağıdır.

APICS Sertifikasyonu
APICS Sertifikaları ve bilgi birikimi, 60 yıldır öğrenme ve mesleki gelişimde küresel bir standart olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler işe alım kararları alırken APICS sertifikalarını dikkate alırlar. Daha fazla bilgi için …

Supply Chain Learning Center
The ASCM Supply Chain Learning Center (Tedarik Zinciri Öğrenim Merkezi) eğitim ve mesleki gelişim içerikleri için bir merkezdir. Supply Chain Learning Center, çeşitli öğrenme seçeneklerinde ve fiyat düzeylerinde uçtan uca tedarik zincirini kapsayan konular içerir. Sizleri en son tedarik zinciri yönetimi konularında güncel bilgilere ulaştırmak için sürekli olarak daha fazla içerik eklemekteyiz. Daha fazla bilgi için …

ASCM Etkinlikleri
ASCM, kariyerinizi ve şirketinizin performansını yükseltmenize yardımcı olacak uçtan uca tedarik zinciri, lojistik ve operasyon yönetimi konferansları, seminerleri ve etkinlikleri sunar. Daha fazla bilgi için …

APICS Sertifikaları ve bilgi birikimi, 60 yıldır öğrenme ve mesleki gelişimde küresel bir standart olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler işe alım kararları alırken APICS sertifikalarını dikkate alırlar. Daha fazla bilgi için ...

CPIM

Certified in Production and Inventory Management (CPIM) programı, dünya çapında üretim ve envanter kontrolü standardını belirleyen program olarak tanınır. Yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen şirketler, üretim ve envanter yönetiminde profesyonel yetkinlik standardı olarak kabul edilen CPIM sertifikasyonuna sahip profesyonellere güvenmektedir. Daha fazla bilgi için ...

CSCP

Certified Supply Chain Professional (CSCP) programı, genişletilmiş tedarik zincirinin uçtan uca, daha akıcı olarak yönetmek ve verimli operasyonlar geliştirmek için bilgi ve yetkinliklerinizi arttırmanıza yardımcı olur. 2006'daki lansmanından bu yana, 100 ülkede 25.000'den fazla profesyonel CSCP unvanını kazanmıştır. Daha fazla bilgi için...

CLTD

Certified in Logistics, Transportation and Distribution (CLTD) programı, tedarik zinciri yönetiminin önemli bir unsuru olan dağıtım ve nakliye yönetimi konularındaki bilgi seviyenizi en derin seviyeye taşıyan ve başarılı lojistik yönetiminin en iyi uygulamalarına ulaşmanızı sağlayan eğitim ve sertifika programıdır. Daha fazla bilgi için ...

SCOR

Supply Chain Operations Reference Professional (SCOR-P) Endorsement program, tedarik zinciri süreçlerinin standartlaşması için oluşturulan SCOR modeli, küresel firmaların tedarik zincirlerini daha iyi yönetmeleri, doğru metrikleri kullanmaları ve profesyonellerin süreç ile ilgili yetkinliklerini tanımlamasını sağlar. Daha fazla bilgi için ...

Supply Chain Planning Certificate

Senkronizasyon, hızlı, doğru üretim ve dağıtım için kritik öneme sahiptir. Tedarik zinciri planlamacıları, planlama süreçlerini işin tüm bölümlerini dahil edecek şekilde, uyumlu hale getirebilir ve tedarik zincirlerinin çok daha az kesinti yaşamasını sağlayabilir. Supply Chain Planning Certificate programı , bu temel planlama temellerini tanıtır ve tüm planlama işlevlerinin bir şirkete nasıl entegre edileceğini açıklar. Daha fazla bilgi için ...

Supply Chain Warehousing Certificate

ASCM tarafından Prologis ile ortaklaşa geliştirilen Supply Chain Warehousing Certificate, bireylerin depolama ve dağıtım konusundaki bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir temel eğitim programıdır. Program, dağıtım envanter yönetimi, ürün depolama, paketleme ve sevkiyat, lojistikte sürdürülebilirlik ve çok daha fazlasına genel bir bakış sağlar. Daha fazla bilgi için ...

Supply Chain Procurement Certificate

Supply Chain Procurement Certificate, hem giriş seviyesi hem de deneyimli tedarik zinciri profesyonellerinin tedarik bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış temel bir eğitim programıdır. Program, tedarik temelleri, kaynak bulma stratejileri, tedarikçi ilişkileri yönetimi, müzakereler, değerlendirme ölçütleri ve daha pek çok konuda genel bir bakış sağlar. Daha fazla bilgi için ...

CPIM

APICS CPIM (Certified in Production and Inventory Management) programı, dünya çapında üretim ve envanter kontrolü standardını belirleyen program olarak tanınır.
Yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen şirketler, üretim ve envanter yönetiminde profesyonel yetkinlik standardı olarak kabul edilen CPIM sertifikasyonuna sahip profesyonellere güvenmektedir.

CSCP

Certified Supply Chain Professional (CSCP). CSCP programı, genişletilmiş tedarik zincirinin uçtan uca, daha akıcı olarak yönetmek ve verimli operasyonlar geliştirmek için bilgi ve yetkinliklerinizi arttırmanıza yardımcı olur. 2006'daki lansmanından bu yana, 100 ülkede 25.000'den fazla profesyonel CSCP unvanını kazanmıştır. Daha fazla bilgi için...

CSCP

APICS CSCP (Certified Supply Chain Professional) programı büyük resme yönelik geniş bir bakış sağlar. Şirketin iç operasyonlarının ötesindeki, tedarikçilerden şirkete, şirketten son tüketiciye kadar tüm tedarik zincirine uzanan aktiviteleri ve bu aktivitelerin şirketin değer zinciri hedeflerini maksimize edecek şekilde nasıl entegre edilebileceğine dair konuları kapsar.
Sınav Sayısı: Bir
Sınav Şekli: Bilgisayar temelli test; sınav çoktan seçmeli 150 sorudan oluşur. Sınav süresi 3,5 saattir. Sınav dili İngilizcedir.
Sınav Merkezi: Pearson VUE
Sınava Katılabilme Koşulu: APICS CSCP sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki kriterlerinden herhangi birini sağlayabilmesi gerekmektedir:
• 3 yıl ilişkili iş deneyimi,
• Lisans eğitim derecesi veya lisans denkliğine sahip derece,
• Geçerli CPIM, CTL, CLTD, CFPIM, CIRM, SCOR-P, C.P.M., CSM veya CPSM sertifikası
Sınav İçeriği: APICS CSCP içeriği aşağıdaki üç ana alanı kapsar:
• APICS Supply Chain Design (Tedarik Zinciri Tasarımı)
• APICS Supply Chain Planning and Execution (Tedarik Zinciri Planlama ve Yürütme)
• APICS Supply Chain Improvement and Best Practices (Tedarik Zinciri İyileştirme ve En İyi Uygulamalar)
CSCP Sınav Detayları: CSCP sınavı Türkiye’de yetkili sınav merkezlerinde randevu talep edilerek gerçekleştirilebilmektedir.

CLTD

APICS CLTD (Certified in Logistics, Transportation and Distribution) eğitimi lojistik profesyonellerinin yenilikçi lojistik stratejilerinin ve kavramlarının hayata geçirilmesine dair yetkinlik kazanmalarını sağlar. CLTD sertifikasyonu bu uygulamalara dair yetkinlikleri belgeler.
Sınav Sayısı: Bir
Sınav Şekli: Bilgisayar temelli test; sınav çoktan seçmeli 150 sorudan oluşur. Sınav süresi 3.5 saattir. Sınav dili İngilizcedir.
Sınav Merkezi: Pearson VUE
Sınava Katılabilme Koşulu: APICS CLTD sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki kriterlerinden herhangi birini sağlayabilmesi gerekmektedir:
• 3 yıl ilişkili iş deneyimi,
• Lisans eğitim derecesi veya lisans denkliğine sahip derece,
• Geçerli CTL, CSCP, CPIM, CFPIM, CIRM, SCOR-P, C.P.M., CSM veya CPSM sertifikası
Sınav İçeriği: CLTD sertifikasyonu lojistik, taşımacılık ve dağıtım alanlarında çalışan profesyonellerin bilgi standartları ve en iyi uygulamalar üzerine gelişimini sağlar. CLTD içeriği aşağıdaki alanları kapsar:
• Lojistik ve Tedarik Zinciri Genel Bakış
• Kapasite Planlama ve Talep Yönetimi
• Sipariş Yönetimi
• Envanter ve Depo Yönetimi
• Taşımacılık
• Küresel Lojistik
• Lojistik Şebeke Tasarımı
• Ters Lojistik ve Sürdürülebilirlik
CLTD Sınav Detayları:
• Sınavlar yıl boyunca alınabilir.
• Sınav hakkı kazanılmasından itibaren altı ay içerisinde sınav randevuları alınmalıdır.

SCOR-P

SCOR-P sertifikasyonu, eğitim ve sınav olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eğitimin başarıyla tamamlanması ardından, sınav merkezinde başarılı skor ile sınavın tamamlanması neticesinde sertifikasyon gerçekleşir.
SCOR-P sertifikasyonu, katılımcıların SCOR modeli yapısı üzerine aşağıdaki çalışmalara dair yetkinlik kazandığını belgeler:
• Performans metriklerinin standardize edilmesi,
• Hangi aktivitelerin, nerede ve nasıl gerçekleştirileceğine dair süreç tasarımı yapılması,
• Tedarik Zinciri performansını etkileyen en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi,
• Kritik tedarik zinciri kaynaklarının yönetimi,
Sınav Sayısı: Bir
Sınav Şekli: Bilgisayar temelli test; sınav çoktan seçmeli 60 sorudan oluşur. Sınav süresi 2 saattir. Sınav dili İngilizcedir.
Sınav Merkezi: Pearson VUE
Sınava Katılabilme Koşulu:
SCOR-P sertifikasyon eğitiminin ve sınavının kaydı ve bedeli bir aradadır. Sınava katılabilmek için eğitimi başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Sınavı tekrar almak isteyen adaylar, eğitime tekrar katılmaksızın ayrıca ek sınav ücretiyle sadece sınava tekrar kayıt olabilirler.
Sınav İçeriği: Sınav içeriği SCOR-P eğitim içeriği ile uyumludur. SCOR uzmanları tarafından hazırlanır ve denetlenir. Sınav soruları, SCOR-P eğitim içeriği ve SCOR-P kaynak referans bilgileri temel alınarak, psikometrik kalibrasyon yöntemiyle seçilerek yöneltilir.
• SCOR Yapısı (Sınav Skorunun %40’ı): Temel Kavramlar, Süreçler, Performans Metrikleri, En İyi Uygulamalar ve Yetkinlikler
• SCOR Projesi (Sınav Skorunun %60’ı): Temel Kavramlar, Pre-SCOR, Kapsam, Konfigürasyon, Optimizasyon ve Devreye Alma uygulamaları
SCOR-P Sınav Detayları:
• Sınavlar yıl boyunca alınabilir.
• APICS ölçekli skorlama metodolojisi kullanır. Soruların diğer adaylarca doğru cevaplanma oranlarına dayanan zorluk katsayılarına göre soru havuzundan dinamik olarak seçilen sorulardan oluşur. Böylece farklı soru setleri cevaplandıran adayların skorlarının denkliği sağlanır.
• Eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından sınav hakkı kazanılır. Sınav hakkının kazanılmasından itibaren iki ay içerisinde sınav randevuları alınmalıdır.