Eğitim

PM², AB Komisyonu tarafından tasarlanmış, açık kaynaklı, basit, öğrenimi ve uygulaması kolay, ihtiyaca göre ölçülendirilip biçimlendirilebilen etkin bir Proje Yönetim Metodolojisidir. AB kurumlarında, PM² Metodolojisini paydaşlarının kullanımına sunulması ile birlikte metodolojinin, etkin ve verimli kullanımını desteklemek amacı ile çeşitli sertifikasyon seviyeleri ve bağlı eğitimler tasarlanmıştır.

PM² Metodolojisi’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, kamu ve özel sektördeki proje yöneticileri/uygulayıcıları ile akademisyenler 2018’de kurulan PM² Alliance çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Bu eğitimlerin amacı da PM² Metodolojisi konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve Alliance tarafından verilenPM² sertifika sınavlarına hazırlamaktır.

2019 yılından bu yana PM² eğitimleri ile sadece Avrupa’da değil tüm dünyadaki proje yönetim profesyonelleri de PM² Sertifikası almaya başlamışlardır. AB tarafından kullanılmaya başlandığından bu yana 1,000’den fazla proje yöneticisi bu eğitime katılmış ve sertifika almaya hak kazanmışlardır.

PM²’Alliance’ın Avrupa’da sunduğu bu eğitimi Türkiye’de de Türkçe olarak sunmaya başlıyoruz. Normal şartlarda yüz yüze sunduğumuz PM² Basic, Agile, Essentials ve Advanced eğitimlerini, şimdilik, 12 kişiyi aşmayan sanal sınıflarda sunuyoruz.

PM² Basic Eğitimi 16 saat
Bu dört oturumlu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, genel PM² Metodolojisi kavramlarının temel anlayışını sağlamak için tasarlanmıştır. Katılımcılardan, esas olarak PM² Metodolojisinde neyin ve ne zaman yapıldığı; ikincil olarak kim ve nasıl konularında anlayış kazanmalarını amaçlar.
Bu özel tasarlanmış sanal eğitimi tamamladıktan sonra, proje yönetimi metodolojisi kullanmanın faydalarının önemine vakıf olacaksınız, projeleri yönetmede (veya katılmada) daha etkili olacak ve PM² Yaşam Döngüsü ve Eserlerine (Artefaktlarına) aşina olacak ve Süreçler, Yönetim ve Zihniyetler hakkında bilgi sahibi olacaksınız ve Basic Sertifikasyon testine hazırlanacaksınız.

Kimler katılmalı ?
• Genel Proje Yönetim Bilgisini edinmek isteyenler.
• Proje Yönetimine yeni başlayanlar, bilgi edinmek isteyen kişiler.
• Proje Ekiplerinde yer alan kişiler.
• Proje Yönetimini kurum, kuruluş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri.
• Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, onaylayanlar uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
• PM² Alliance Basic sertifikası için hazırlamak isteyenler

PM² Agile Eğitimi 16 saat
Bu dört oturumlu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, Agile hakkında daha fazla bilgi edinmek, Agile Uygulamaları ile Proje Yönetim bilgilerini artırmak ve geliştirmek isteyen Agile projelerinde yer alan Proje Ekip Üyeleri veya Proje Yöneticileri için tasarlanmıştır. PM² şablonları üzerinde bir dizi alıştırma ve digital çalışma odalı çalıştay içerir.
Bu özel tasarlanmış sanal eğitim, AB tarafından finanse edilen projeler ve AB ile işbirliği yapan şirketlerde çalışmak isteyenler için idealdir. Özgeçmişinizde Agile PM² çalıştayına katılımınızı, Agile PM² uygulamasına ve PM² Metodolojisine aşina olduğunuzu, PM² Metodolojisine başarı ile bağlayabileceğinize ve proje yönetimi mükemmelliğine olan bağlılığınızı gösterir. Bu eğitim sizi Agile PM² sertifikasyon testine hazırlar.

Kimler katılmalı ?
• PM² Essentials ve Proje Yönetim bilgisine Agile uygulama pratiklerini eklemek ve küçük ve orta büyüklüklerdeki projelerde uygulamak isteyenler
Proje Ekiplerinde yer alan ve Agile yaklaşımı uygulayan kişiler
• Proje Yönetimini Agile bir yaklaşımla kurum, kuruluş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri
• Çıktıları tam olarak belirlenemeyen ve değişken ortamlarda çevik bir yaklaşımla etkin sonuçlar çıkartmak isteyen kişiler
• Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hiberlerle yapılan projeleri tasarlayanlar, uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
• PM² Alliance Agile PM² sertifikası için hazırlamak isteyenler.

PM² Essentials Eğitimi 16 saat
Bu dört oturumlu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, PM² Metodolojisine kapsamlı bir giriş ile birlikte PM²’in tüm temel öğe ve planlarına genel bir bakış sağlar. Temel Proje Yönetimi araçları, teknikleri ve önemli PM² şablonları üzerinde bir dizi alıştırma ve digital çalışma odalı çalıştay içerir.
Bu özel tasarlanmış sanal eğitimi tamamladıktan sonra, bir proje yönetimi metodolojisi kullanmanın faydalarını takdir edeceksiniz, projeleri yönetmede (veya katılmada) daha etkili olacak ve PM² Yaşam Döngüsü ve Artefaktlarına aşina olacak ve Süreçler, Yönetim ve Zihniyetler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız ve Essentials Sertifikasyon testine hazırlanacaksınız.

Kimler katılmalı:
• Proje Yönetim bilgisini artırmak, küçük ve orta büyüklükteki projelerde uygulamak isteyenler
• Proje Ekiplerinde yer alan kişiler
• Proje Yönetimini kurum, kuruluş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri.
• Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
• Proje Yönetimini kariyer olarak belirleyenler.
• PM² Alliance Essentials sertifikası için hazırlamak isteyenler.

PM² Advanced Eğitimi 16 saat
Bu dört oturumlu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, PM² Metodolojisinin temel ve ileri seviye kavramlarının, bireysel kavramlar düzeyinde ve de de karşılıklı ilişkiler, bağlantılar ve bağımlılıklar düzeyinde anlaşılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. PM² şablonları üzerinde bir dizi alıştırma ve digital çalışma odalı çalıştay içerir.
Bu özel tasarlanmış sanal eğitimi tamamladıktan sonra, proje yönetimi metodolojisi kullanmanın faydalarını takdir edecek, projeleri yönetmede (veya bunlara katılmada) daha etkin olacak ve PM² Yönetişim, Yaşam Döngüsü, Süreçler, Artefaktlar ve Zihniyetlere aşina olacak ve daha uygulamalı olanlara odaklanacaksınız. PM² Metodolojisinde neyin, ne zaman, kimim, nasıl ve hangi nedelerle yaptığına tam boyutları ve bütün yönleri ile hakim olacak ve PM² Advanced sertifikasyon testine hazırlanacaksınız.

Kimler katılmalı:
• PM² Essentials, Agile PM² ve genel Proje Yönetim bilgisine ileri proje yönetim tekniklerini, PM² Proje Yönetiminin tüm uygulama pratiklerini öğrenmek ve her büyüklükteki projelerde uygulamak isteyenler
• Proje Ekiplerinde yer alan ve Agile yaklaşımı uygulayan kişiler
• Proje Yönetimini Agile bir yaklaşımla kurum, kuruş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri
• Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, onaylayanlar, uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
• Proje Yönetimini kariyer olarak belirleyenler.
• PM² Alliance Advanced sertifikası için hazırlamak isteyenler.

Eğitmen: Bülent Artan
DHL, Aviapartner, Çelebi, Goodyear ve International Post Corporation gibi uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapmış, çok uluslu operasyonel ve tedarik zinciri mükemmeliyeti, Kaizen, değişim ve dönüşüm projelerine imza atmış, Prince2 ve PM2 Proje Yönetimi sertifikalı 20 yılı aşkın tecrübeli proje ve program yöneticisidir. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği sonrası işletme mastırını tamamlamış, halen tedarik zinciri, satın alma ve operasyon yönetimi konusunda mastırına devam etmektedir. Operasyonel ve tedarik zinciri mükemmelleştirme danışmanlığı ve proje yönetimi hizmetleri ile birlikte PM2 Alliance Grubu’nun Türkiye Bölge Koordinasyonunu yapmaktadır.

PM² eğitimleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için Alper Şener’e asener@selco.com.tr’dan ulaşabilirsiniz.

PM² Sertifikasyonu proje Yönetimini anlamaya, projeleri yönetmeye, günlük işleri ve faaliyetleri gerçekleştirmeye ve kariyer gelişimine yardımcı olur.
PM² Sertifikasyonu kullanıcı olarak proje yönetimi üzerine profesyonelleşmek isteyen kişileri, PM² içselleştirmek kurum iş yapışına entegre etmek isteyen organizasyonları, çok taraflı AB fonlu projeler üzerinde çalışan kurum, kuruluş ve firmalar ve proje yönetimi eğitmenleri için idealdir.
Kullanıcıları 3 seviyede sertifikalandırmaktadır:
• Seviye 1: PM² Basic, PM² Agile,
• Seviye 2: PM² Essentials, PM² Advanced
• Seviye 3: PM² Expert, PM² Trainer

PM² Sertifikasyon merkezinin çevrimiçi bilgiyi gözetmenli sınav platformu, sınava başvuranların sınavları ofislerinde veya evlerinde istedikleri zamanda rahatlıkla sanal bir ortamda almalarına imkân sağlar.

PM² sertifikasyonu hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.