Eğitim

Tedarik Zinciri Yönetimi, kurum dışındaki firmalar ile kendi süreçleriniz arasındaki koordinasyonu sağlayan, toplam maliyeti düşüren ve hizmet seviyesini arttıran işbirliği stratejilerinin oluşturulmasıdır. Fakat, kurum içindeki tüm birimlerin rekabet avantajı yaratacak geliştiricileri birlikte tanımlayarak, ortak hedeflere uygun olarak yönetmeleri, söylemesi kolay, ama gerçekleşmesi zorluklarla doludur. 'Ciro artışı', 'maliyetlerin azaltılması' ve 'daha az kaynak kullanımı' gibi stratejik kurumsal hedefleri aynı anda cevap gerçekleştirmesi, çalışanlar için çoğu zaman hayal kırıklıklarının yaşandığı bir maceraya dönüşmektedir.

Kuruma Özel Eğitim

SELCO, gerek eğitim kurumları tarafından düzenlenen eğitim programlarına katkıda bulunarak, gerek ise kurumların ihtiyaçlarına uygun olarak hazırladığı özel programlar ile, tedarik zinciri yönetiminin kurum çalışanlarından talep ettiği bilgi ve uygulamalı eğitim gereksinimlerine cevap vermektedir.
Eğitim başlıkları, kurumların sektör ve iş dinamiklerine uygun olarak, çalışanların yetkinlik ihtiyaçları iş süreçleri bazında belirlenir. Eğitim içeriği, ‘en iyi iş uygulamaları’nı da içerecek şekilde, gerektiğinde kurumun kendine ait verilerini içeren ‘atölye çalışmaları‘ ile desteklenir.

Referanslar: BP, UNILEVER, EVYAP, BSH, SANDOZ, RECKITT BENKISER, Istanbul Sanayi Odası, EKOL Lojistik, BORUSAN Lojistik


Tedarik Zinciri Oyunu
SELCO, geliştirmiş olduğu eğitim ile katılımcılara gerçek hayat dinamiklerini yaşatarak, tedarik zinciri yönetiminde yapılan basit hataları en yalın biçimde sunmakta, işbirliğinin önemini eğlenceli bir 'oyun' ile farkına varmalarını sağlamaktadır. Sahip olunan 'iş kalıpları'nın kırılmasını kolaylaştıran bu eğitim, aynı zamanda, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konusundaki modern kavramların paylaşıldığı ve kurum özelinde iyileştirme çalışmaların tetiklendiği değerli bir ortam yaratmaktadır.


Proje Yönetimi
Proje Yönetimi kavramının anlaşılması
Proje Planlama Metodlarının (PERT CPM) öğrenilmesi
PERT metodu ile faaliyet sürelerinin tahminlenmesi


Süreç Haritalama
Süreç haritalamanın öneminin anlaşılması
Süreç haritalama yöntemlerinin incelenmesi
Örnek süreç haritalama çalışması gerçekleştirilmesi


Süreç Performans Tasarımı
Strateji ile uyumlu metriklerin geliştirilmesi ve alt metriklerin tanımlanması
Performansı etkileyen kök sebeplerin belirlenmesi (balık kılçığı diyagramı), iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi


Tedarik Zinciri Risk Yönetimi
Risk kavramlarının anlaşılması
Tedarik Zincirinde Risk yönetiminin incelenmesi
Riskten kaçınma stratejilerinin öğrenilmesi
Örnek Tedarik Zinciri Risk Analiz Çalışması gerçekleştirilmesi


Kısıtlar Teoremi ve Tedarikçi İşbirliği
Kısıtlar Teorisi ile ilgili temel konuların anlaşılması
Verimlilik ve finans değerlerinin kısıtlar teoremi yardımı ile basit uygulama ve kurallar ile iyileştirilmesi
Tedarikçi işbirliği ile ilgili temel konuların anlaşılması


Talep Tahmini
Talep yönetim kavramlarının anlaşılması
Talep karakteristiğinin belirlenmesi
Talep tahminleme yöntemlerinin öğrenilmesi
Talep tahminleme hata ölçüm metodlarının öğrenilmesi
Talep planlama oyunu ile talep tahmini zorluklarının deneyimlenmesi


Envanter Yönetimi
Envanter planlama kavramlarının öğrenilmesi
ABC sınıflandırma ve envanter kontrol stratejilerinin incelenmesi
Ekonomik üretim miktarı belirlenmesindeki kritik noktaların öğrenilmesi
Üretim maliyet hesaplama yöntemlerinin anlaşılması
Envanter yönetiminin finans tabloları üzerindeki etkilerinin anlaşılması
Stok azaltmada kullanılan en iyi uygulamaların incelenmesi

SCC tarafından geliştirilen SCOR® Modeli , tedarik zinciri uygulamalarının ve süreçlerinin etkin yönetimi için gerekli olan yetkinliklere standart tanımlar getirerek, modelin çerçevelediği süreç, gösterge ve uygulama referanslarını, insan kaynağı gereksinimleri ve iş gücü becerileri ile eşleştirmektedir.

SCOR Modeli ile, hedeflenmiş sonuçlara minimum zaman ve enerji ile ulaşma yetkinliğini beceri olarak tanımlar ve belli becerileri kazanmak için gerekli olan tecrübe, uzmanlık, yatkınlık ve eğitimi standart biçimde tanımlar. Tecrübe, değişik iş ortamlarında gözlem veya uygulama neticesinde kazanılan bilgi ve yetenek; yatkınlık, belli bir işin belli bir şeklide yapılmasını sağlayacak doğal veya kazanılmış kabiliyet; eğitim, bir beceriyi veya davranışı öğretilerle geliştirmek olarak tarif edilir.

SELCO, geliştirmiş olduğu metodoloji ile, kurumunuzda tedarik zinciri yönetimi ile ilişkili çalışanlarınızın, süreçleri daha etkin yönetebilmeleri için sahip olmaları gereken yetenekleri, tecrübeleri ve eğitimleri belirleyerek, kariyer gelişimlerindeki doğru yolu çizmenizi sağlar.