Eğitim

6 Sigma; ilk kez 1980 ’li yıllarda MOTOROLA tarafından ortaya çıkartılıp uygulanmaya başlanan, gerçekleştirilen başarılı projeler sonrasında da kısa sürede dünya çapındaki şirketlerin bünyelerine adapte ettiği bir ‘Yönetim Felsefesidir’. 6 Sigma ’nın özünde; birtakım kalite ve istatistik araçlarının kullanılmasıyla ‘Gerçek iş problemlerinin’ çözümü yer almaktadır. Ancak genellikle şirketlerin 6 Sigma’dan beklentisi; iş yapış biçiminin kökten değişmesi, bir başka deyişle ‘Kültürel Dönüşüm’ olmuştur. Bir problemi, iş ve müşteri beklentileri doğrultusunda nasıl ele almamız ve çözmemiz gerektiğiyle ilgili bir disiplin sunan 6 Sigma Metodolojisi, değişimin ilk seferde, doğru olarak yapılmasını, sonuçların ölçülerek performansın takibini ve bu çözümlerin kalıcı olmasını da garanti eder.

Yalın Altı Sigma Temel Metodoloji (Farkındalık) Eğitimi 2 gün
Bu eğitimde 6 Sigma ile ilgili temel bilgi ve farkındalık seviyesi arttırılacak, dünyadaki uygulamalar, başarılı ve başarısız 6 Sigma projeleriyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
• 6 Sigma Nedir ?
• Temel Metodoloji
• DMAIC Metodu
• DMEDI Metodu
• Farklı Sektörlerde 6 Sigma Uygulamaları

Kaizen Shopfloor (Gemba) Activity 5 gün
Bu uygulamalı eğitim / atölye çalışmasında, çalışanlara temel Yalın Üretim prensipleri aktarılmakta, çalışanlarla birlikte Gemba yürüyüşü yapılarak, süreçlerdeki israflar tespit edilmekte ve çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli iyileştirmeler hayata geçirilmekte ya da planlanmaktadır.
• Kaizen ve Sürekli İyileştirme
• VSM
• VA Analizi
• 8 MUDA (İsraf Analizi)
• 5S
• BE Matrisi
• Visual Management
• Zone Management

5S Endüstriyel Disiplin Teknikleri 2 gün
Bu eğitimin sonunda katılımcılar 5 adımda temizlik, tertip ve düzen sağlamanın gereklerini açıklayabileceklerdir.
• Organizasyon Kırmızı etiket eylemi
• Düzenlilik
• Temizlik
• Standartlaştırma
• Disiplin

Yalın Altı Sigma Yeşil / Kara Kuşak Eğitimi 10/20 gün
Eğitimini tamamlayan katılımcılar, bir Yalın 6 Sigma Projesinde Yeşil / Siyah Kuşak olarak görev alacak bilgi düzeyine ve farkındalık seviyesine erişir.
• Fırsatların Tanımlanması
• Performansın Ölçümü
• Performansın Analiz Edilmesi
• Geliştirme Fırsatlarının Tanımlanması
• Gelişimin Kalıcı Kılınması

Yalın 6 Sigma eğitimleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için Alper Şener’e asener@selco.com.tr’dan ulaşabilirsiniz.